fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

1.10.2023

Unge mennesker og alkoholavhengighet

Mennesker i alle aldre kan rammes av alkoholproblemer og utvikle avhengighet til alkohol eller andre rusmidler.

I dagens blogg skal vi se nærmere på en gruppe mennesker i en sårbar livsfase, nemlig unge mennesker i fasen mellom ung voksen og «ordentlig voksen», ikke lenger barn, men kanskje heller ikke helt klar for hva voksenlivet kan bringe av utfordringer…

I forrige ukes blogg så vi på benevnelsene «binge drinking» og alkoholisme, og sammenhengen mellom disse. I dagens blogg zoomer vi litt nærmere inn på fenomenet «binge drinking». «Binge drinking», her løst oversatt til «fyllekuler» på norsk, er et fenomen som absolutt ikke kun forekommer blant ungdom. Såkalte fyllekuler er typisk relatert til miljømessige faktorer og kulturelle forhold, noe man kan se gjenspeilet i den norske drikkekulturen!

Mennesker i alle aldre kan rammes av alkoholproblemer. Unge mennesker er i en sårbar livsfase og kan være ekstra utsatt, og det er viktig å møte de unge med åpenhet og empati. Bildet er ment som en illustrasjon (hentet fra Freepik.com).

Et problem

Alkoholavhengighet blant unge er et problem som krever oppmerksomhet og forståelse. Det er mange faktorer som kan bidra til utvikling av avhengighet til ulike rusmidler.

Forventningspress

Mange unge voksne føler på store krav og forventninger om å prestere på ulike områder: jobb og / eller karrierejag, prestasjonskrav på universitet, høgskole og annen høyere utdanning, press fra sosiale medier og reklame… Press om å få barn, etablere seg, og «bli voksen»! Alt dette kan være med på å bidra til en eventuell utvikling av et skadelig drikkemønster, men er selvfølgelig ikke nok alene! Det er ofte summen av flere faktorer, inkludert individuell og miljørelatert sårbarhet som blir avgjørende. Misbruk av alkohol og andre rusmidler kan bli en flukt og en mestringsmekanisme unge mennesker, men det er selvsagt ingen god strategi på sikt! Alkoholmisbruk kan bli en av flere uhensiktsmessige mestringsstrategier.

Oppstår ikke over natten

Det er viktig å erkjenne at alkoholavhengighet ikke oppstår over natten. Det forekommer i en gradvis prosess, og tidlige tegn kan være atferdsendring, redusert interesse for aktiviteter man før fant glede i, økt hemmelighold rundt drikking, og problemer med å kontrollere alkoholforbruket. Det er avgjørende at vi identifiserer disse tegnene i tide og tilbyr støtte og hjelp til unge som sliter med alkoholavhengighet: forebygging spiller en viktig rolle i håndtering av dette problemet.

Åpen dialog og empati

Åpen dialog og empati er avgjørende for å bryte ned stigmatiseringen rundt rusproblematikk, og for å skape en trygg atmosfære der de kan søke hjelp uten frykt for fordømmelse.

Med dette blogginnlegget ønsker vi å skape oppmerksomhet rundt det faktum at alkoholavhengighet kan ramme alle, i ulike faser av livet, samt viktigheten av informasjon, støtte og behandling, og ikke minst: viktigheten av nedbygging av stigmatisering knyttet til sykdommen alkoholisme.

Call Now Button