fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Addis diagnosetest

addis

ADDIS-testen vil kunne avklare ditt forhold til alkohol, medikamenter og narkotiske stoffer, og vil således bl.a. kunne si noe om ditt bruk av alkohol er sosialt bruk, misbruk, skadelig bruk eller om det foreligger en avhengighet.
Ut i fra dette kan vi si noe om et kontrollert bruk av alkohol vil være mulig å mestre.

ADDIS

ADDIS identifiserer problem som er forårsaket av alkohol og/eller andre stoffer og undersøker forekomst av de diagnosekriterier som angis i ICD-10 og DSM-IV for avhengighet og for skadelig bruk/misbruk. ADDIS består av 74 spørsmål, 60 av disse er direkte hendelsesorienterte.

Introduksjonsdelen inneholder:

-informasjon om kjønn, alder, familie, bosted, utdannelse, arbeidssituasjon osv.

-stressfaktorer i personens liv det siste året, iflg. DSM-IV

-indikasjoner på angstsyndrom og spiseforstyrrelser, screening av depresjon, iflg. DSM-IV

-spørsmål om bruk av kaffeinnholdige drikker (kaffe, cola, te osv.), røyke- og matvaner.

Introduksjonsdelen er kontaktskapende og gir en myk innledning til spørsmål om alkoholvaner og bruk av andre narkotiske stoffer. Psykososialt stress, angstsyndrom og depresjon er forstyrrelser som ofte er nært relatert til alkohol/narkotikaproblem og dette stemmer også for ungdom.

Alkohol/narkotikadelen spenner over et vidt felt, f.eks. tvangsmessig bruksmønster, tap av kontroll, negativ atferd i forbindelse med inntak av alkohol/narkotiske stoffer, skadelige konsekvenser og tegn på fysisk avhengighet. Intervjuet dekker alle typer psykoaktive stoffer inkludert alkohol. For hver og en av stoffene finnes følgende fordeling av spørsmål som operasjonaliserer diagnosekriteriene i ICD-10 og DSM-IV:

For samtlige av spørsmålene og for de respektive stoffer angis også alder for når symptomet/konsekvensen oppsto for første gang, hvilket omfang bruken har hatt det siste året; en, to eller flere ganger, samt om de har forekommet den siste måneden. Dette gjør at ADDIS gir en differensiert analyse av kriterienes forekomst for de respektive stoffene, inklusive intensitet og utviklingsforløp.

Call Now Button