fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Behandlingen

  Ved Kildevangen vektlegges individuell behandling. Ingen utlevering i grupper. Vi benytter samtaleterapi med erfarne terapeuter. Vi er løsningsfokuserte og kombinerer enesamtaler med foredrag, daglige refleksjoner og aktiviteter. Vi fokuserer sterkt på endring av atferd hvor målet er sinnsro. Kildevangen gir en helhetlig behandling og benytter blant annet 12-trinnsprogrammet som fundament. 12-trinnsmodellen er svært effektiv for både alkoholavhengighet, pilleavhengighet, utbrenthet og andre avhengigheter.

  Individuell veiledning

  Når klienten har gjort seg kjent på Kildevangen vil han/hun bli skrevet inn, og i løpet av kort tid få en førstesamtale med veileder. Denne samtalen danner grunnlaget for den individuelle tilretteleggingen av behandlingen, men det vil alltid være rom for justeringer og videre tilpasninger underveis. Behandlingen foregår blant annet i form av enesamtaler med egen veileder eller terapeut, felles veiledning og foredrag, samt selvstudier. Klientene kan blant annet arbeide med skriftlige og muntlige oppgaver ut fra sine problemer. Terapien er basert på flere elementer av ulike metoder og teorier, som er utviklet gjennom våre mange års erfaring på feltet.

  Behandlingsforløpet

  Kildevangen er eneste 12 trinns klinikk i Norge som har individuell veiledning til alle klienter som en del av programmet. To ukentlige og individuelle samtaler med terapeut står sentralt i behandlingen på Kildevangen. Samtalene gjennomføres kontinuerlig gjennom oppholdet. Her får klienten anledning til å snakke om sine egne opplevelser og erfaringer i trygge omgivelser. Det vil også bli presentert ulike «verktøy» og løsningsrettede hjelpemidler. Alle våre veiledere har stor faglig og sosial kompetanse, og samtlige er tålmodige, grundige og åpne for hver enkelts historie og problemer.

  Gruppeforedrag og undervisning

  Gruppeveiledning, foredrag og/eller temagrupper holdes daglig. I gruppen vil det ikke være konfrontering eller krav om personlig utlevering. Gruppesamlingene vil bestå av veiledning, foredrag og undervisning innen selvutvikling og temaer relatert til problemene klientene er til behandling for.

  Familie

  Ved behov og ønske gir vi tilbud om familieveiledning når det nærmer seg avslutning av oppholdet. Hele familien, og spesielt barn, er ofte skadelidende ved for eksempel avhengighetsproblemer, utbrenthet, samlivsvansker.

  Veilederne/terapeutene

  Flere av våre medarbeidere har egenerfaring med blant annet utbrenthet, avhengighetsproblematikk, samlivsproblemer og «lettere» psykiske problemer.

  Den uformelle støttebehandlingen

  Medklienter har ofte stor betydning under oppholdet. Gjennom det fellesskapet som etableres på Kildevangen får klientene mulighet til å dele erfaringer og støtte, og oppmuntre hverandre. Dette er så verdifullt at det gjerne blir kalt «den uformelle støttebehandlingen», men skjer uten at medklientene skal være «terapeuter» for hverandre.

  Call Now Button