fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Medavhengig

De pårørende til en avhengig blir også syke. De følger med på den avhengiges opp og nedturer følelsesmessig. Dette kalles for medavhengighet.

All type avhengighet skader ikke bare den det gjelder men også menneske rundt. Ofte opplever vi at all hjelp går til misbrukeren og at familie, venner eller kolleger blir glemt.

Her kan du se noen karaktertrekk for medavhengige personer:

Du som medavhengig…

 • virker ofte sterke, men føler seg maktesløse.
 • tar på deg alt for mye ansvar.
 • tar på deg ansvaret for andre sine følelser, tanker, behov, lykke, handlinger og valg.
 • er overdrevent ansvarlig og føler at det er en plikt og hjelpe alle som har et problem, gir råd og veiledning uten å bli spurt.
 • kjenner deg tryggest når du får gi av deg selv og får dårlig samvittighet når du mottar noe positivt.
 • har en formening om at du ikke er bra nok og at dine behov og følelser ikke er viktige.
 • har store vansker med å ta imot ros og positiv oppmerksomhet.
 • har store problemer med grensesetting og bekymrer deg i overdrevent om små problemer.
 • mener du vet best og mest om hvordan ting bør være og hvordan andre mennesker bør oppføre seg.
 • Forsøker å ha oversikt og unormal kontroll over mennesker og/eller situasjoner.


Muliggjører

Medavhengige personer kan ofte bli muliggjørere til at den som misbruker kan fortsette med misbruket. I beste mening forsøker ofte familien eller andre pårørende å hjelpe den avhengige, men ender ofte opp med å muliggjøre fortsatt misbruk.

 

Er du en muliggjører?  Kan du ha blitt en muliggjører?

 • Gir eller låner bort penger
 • Ordner problemer for den avhengige
 • Lyver for å dekke over problemer, for eksempel for arbeidsgiver eller familie.
 • Forsvarer den avhengiges måte å opptre på.
 • Unngår sosiale sammensetninger sammen med den avhengige.
 • Overtar ansvar for den avhengige
 • Benekter og lyver for andre vedrørende at den avhengige har et alvorlig problem.
 • Kjøper alkohol, medikamenter eller rusmidler for den avhengige.
 • Holder på hemmligheter for den som er avhengig.
 • Setter deg selv eller andre personer i fare.
Call Now Button