fbpx

Alkoholisme – en helhetlig tilnærming!

Sommeren nærmer seg, og mange hjerter gleder seg. Likevel er det kanskje ikke alle som gleder seg like mye. For den rusavhengige er ikke forventninger til sommerferien nødvendigvis fylt med glede og lettelse, det samme gjelder kanskje dennes pårørende. Sommer og sol...
Virker AA og 12 trinnsprogrammet?

Virker AA og 12 trinnsprogrammet?

Mange klienter, pårørende, helsepersonell, bedriftsledere og andre som er interessert lurer på om AA og 12-trinnsprogrammet virker eller hvor godt det egentlig fungerer. I følge forskere ved Stanford, Cambridge og EU er svaret at det virker. Det fungerer bedre enn...
Alkoholisme- en identitetskrise?

Alkoholisme- en identitetskrise?

Godt kjent for de fleste er vel det at alkoholikerens opplevelse av egen identitet kan være fragmentert. På den ene siden har man kanskje sosiale roller som for eksempel det å være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, far, mor, søster eller bror. På den andre...

Fedmeoperert? Hold øye med hvordan og når du drikker!

Hvordan er det med alkohol etter en slankeoperasjon? De første tre månedene etter operasjon skal alle typer alkohol unngås. Dette er fordi alkohol er hardt for slimhinnene i magesekken og øker risiko for at det oppstår magesår. En fedmeoperasjon betyr at legene lager...
Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser

I mange år har rus og psykiske lidelser vært et utbredt problem i Norge, og mange kjenner noen eller har noen i familien som sliter med dobbelt-diagnoser.  Personer med alvorlige psykiske sykdommer er mer utsatt for å kunne utvikle ruslidelser enn...
Hvordan skapes alkoholisme

Hvordan skapes alkoholisme

Det er flere årsaker til alkoholisme. Først og fremst så er alkohol et rusgivende middel som gir en følelse av velbehag, egen kraft eller styrke. Men virkningen er også avhengig av situasjon, kultur og forventning. Når en alkoholiker ikke drikker føler han ofte på...
Call Now Button