fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Om behandlingen og 12 trinn

  • Individuell behandling / terapi
  • Ingen utlevering i grupper
  • Foredrag
  • Erfaringsbasert samtaleterapi

Ved Kildevangen legges det vekt på individuell behandling fremfor konfrontering i grupper eller krav om personlig utlevering. Kildevangens modell benytter erfaringsbasert samtaleterapi med løsningsfokusert tilpasning og gestaltterapeutisk tilnærming i enesamtaler og foredrag. Vi fokuserer sterkt på behovet for endring av atferd og kognitiv fungering. Kildevangen gir en helhetlig behandling og benytter blant annet et velfungerende 12-trinnsprogram som fundament. 12-trinnsmodellen har vist seg å være svært effektiv for både alkoholavhengighet, pilleavhengighet, utbrenthet og andre avhengigheter.

Behandlingsforløpet

Når klienten har gjort seg kjent på Kildevangen vil han/hun bli skrevet inn, og i løpet av kort tid få en førstesamtale med veileder. Denne samtalen danner grunnlaget for den individuelle tilretteleggingen av behandlingen, men det vil alltid være rom for justeringer og videre tilpasninger underveis. Behandlingen foregår blant annet i form av enesamtaler med egen veileder eller terapeut, felles veiledning og foredrag, samt selvstudier. Klientene kan blant annet arbeide med skriftlige og muntlige oppgaver ut fra sine problemer. Terapien er basert på flere elementer av ulike metoder og teorier, som er utviklet gjennom våre mange års erfaring på feltet.

Call Now Button