fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

Ifølge Helse Norge, finnes det ingen nedre, sikker grense for alkoholinntak, siden hver enkelt person kan være ulikt disponert for alkoholavhengighet (alkoholisme, dette kanskje mest kjente begrepet brukt for å betegne avhengighet til alkohol, blir nå i stadig økende grad referert til som alkoholavhengighet, selv om også begrepet alkoholisme begrepet fortsatt henger godt i).

 

Selv om man drikker små mengder i hverdagen, øker risikoen for negativ påvirkning av helsen, med økt risiko for følger slik som leversykdom og høyt blodtrykk. Et høyere forbruk gir økt risiko for mer alvorlig skader, blant annet i hjerne og nervesystem, og hjerte. drikker man for eksempel en hel flaske vin eller tilsvarende flere ganger i uken, øker risikoen for å dø tidligere enn man normalt kunne forventet.

I tillegg kommer den akutte påvirkning av alkohol: beruselse i seg selv medfører økt risiko for skader. Høy grad av promille er skadelig, siden hjernens første senter hemmes noe som kan ha fatalt utfall. Er man svært beruset er det også økt risiko for å skade både seg selv og andre, og en stor del andel av voldstilfeller i Norge er relatert til alkohol. I tillegg skjer mange voldtekter i forbindelse med festing. Dette er årsaker til at personell ved utesteder er pålagt å kaste ut de som er synlig beruset.

Alkoholavhengighet og avholdenhet

Når man skal slutte å drikke, vil man kunne oppleve abstinensplager. I tillegg, om man drikker mye over tid, kan man bli mer tolerant. Dette vil si at man må drikke mye mer for å oppleve den samme effekten man fikk tidligere. Denne utviklingen av toleranse, i tillegg til akutte abstinensplager, vil forsvinne etter noen ukers avholdenhet. Plager relatert til avholdenhet fra alkohol kan være slik som alkoholsug, å ikke klare å føle på glede, forstyrrelser i søvn, og kvalme.

Avhengighet er ofte kjennetegnet av at man selv ikke har kontroll, og ikke klarer å slutte tross åpenbare negative konsekvenser. På blant annet helsenorge.no, kan man teste alkoholvanene sine med verktøyet Drikkestatus. Dette verktøyet er bygget på det internasjonalt anerkjente verktøy for å diagnostisere avhengighet: AUDIT C.

På kildevangen er man kjent med at alkoholavhengighet ofte fornektes av den det gjelder både overfor seg selv og andre. Dette kan gjelde selv om personen er tidlig i utviklingen av alkoholavhengighet, eller har vært avhengig over lengre tid. Likevel vet man gjerne innerst inne at alkoholforbruket ikke er normalt eller sunt, og mange velger å søke seg inn til et behandlingssted for alkoholisme kommer slik som kildevangen, og erfarer at støtten de får her er uvurderlig for å komme seg forbi avhengigheten.

 

Call Now Button