fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

VG rus 1

I fjor mistet rekordmange ansatte i helsesektoren autorisasjonen på grunn av rus. På ti år er tallet nesten firedoblet.

De siste ti årene har 95 leger mistet autorisasjonen på grunn av rusbruk. Torsdag skrev VG om en kirurg ved Rikshospitalet som opererte en pasient i alkoholrus. Det oppstod komplikasjoner under operasjonen som legen selv ikke utelukker at skyldes alkoholinntaket. Legen er suspendert av Helsetilsynet, som nå undersøker saken videre.

Kjersti Toppe (Sp), utdannet lege og stortingsrepresentant i Helse- og omsorgskomiteen, utelukker ikke at helsevesenets rusrutiner bør innstrammes.

– Det har vært mye snakk om helsepersonell som misbruker piller. Men det har ikke vært så mye fokus på helsepersonell med alkoholproblemer. Men konsekvensene for pasientene er de samme, for det er like farlig, sier Toppe.

– Tror du de tilfellene som er avdekket bare er toppen av isfjellet?

– Ja, jeg tror det er mye mer utbredt med rusmisbruk blant helsepersonell enn det som kommer frem. Men det er ingen enkel løsning på det fra Stortingets side. Det må være et lokalt lederansvar å følge opp de ansatte, sier hun.

Bruk av rus er den vanligste årsaken til at helsepersonell mister autorisasjonen. Blant dem som mistet autorisasjonen i fjor var 15 leger, 39 sykepleiere, tolv hjelpepleiere, mens 18 hadde andre former for autorisasjon.

OUS: Tre registrerte rustester

I 2012 fikk helsevesenet adgang til å rusteste ansatte som mistenkes for å stille ruset på jobb. HR-direktør Morten Meyer ved Oslo Universitetssykehus forteller at sykehuset har registrert tre tilfeller av slik rustesting etter lovendringen.

– Men vi ser ikke bort fra at det er utført tester som ikke er blitt registrert. De siste årene har vi til enhver tid hatt 15-20 ansatte i et avtalt Akan-opplegg. I avtalene inngår oppmøtekontroll og uanmeldte prøver, sier Meyer.

Han presiserer at de uanmeldte prøvene som tas i forbindelse med disse avtalene ikke er en del av statistikken.

– Er ikke tre slike prøver et lavt tall?

– Det er tall som gir grunnlag for at vi må gå etter og se om vi har uregistrerte prøver, og vurdere eventuelle tiltak, sier han.

– Vil dere vurdere å ta i bruk flere tester?

– Det er naturlig at vi går gjennom rutiner og prosedyrer for tester og oppfølging. Men vi har gode retningslinjer for dette og en god rusmiddelpolicy. Vi har et godt system, men når slike ting skjer tar vi det på største alvor i sykehuset. Denne saken viser at vi må ta en gjennomgang for å bli bedre, sier Meyer.

Flere mister autorisasjonen

Statistikken fra Helsetilsynet viser at stadig flere mister autorisasjonen på grunn av rusmisbruk. Både i 2013 og 2012 mistet 60 helsepersonell autorisasjonen av denne årsaken, 24 færre enn i 2014. For ti år siden var det kun 23 helsepersonell som mistet autorisasjonen på grunn av rus. Totalt har 513 helsepersonell mistet autorisasjonen av denne årsaken de siste 10 årene.

– Når det gjelder økningen i saker med tap av autorisasjon på grunn av rusmiddelmisbruk, er det for tidlig å si om dette er en generell tendens, eller om det er et tilfeldig utslag på statistikken, skriver direktør Jan Fredrik Andresen i en epost til VG.

Han forteller at tyveri av legemidler fra arbeidsplassen er en av hovedgrunnene til at arbeidsgiver oppdager rusmisbruk.

– Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sørge for at ikke helsepersonell ikke arbeider under påvirkning av rusmidler. At arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar er avgjørende for sikkerheten i helsetjenesten, skriver Andresen.

Call Now Button