fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

22.4.2024

Alkohol – ikke så sunt som man tidligere har trodd

Nye kostholdsråd og nyere forskning indikerer at alkoholens positive effekt ikke veier opp for de negative effektene, og i lys av dette er det interessant å merke seg at sosiologiprofessor Willy Pedersen allerede i 2011 gikk hardt ut mot alkohol, og mente det var verre enn narkotika.

De siste tre tiårene har det vært mye snakk om på alkoholens, og spesielt vinens, positive effekter i media, noe man på Kildevangen har vært skeptiske til. Det har blant annet blitt satt søkelys på rødvins antioksidant-innhold, og alkohol har satt i forbindelse med god hjertehelse. Nyere forskning, samt nylig publiserte retningslinjer fra statlig hold indikerer at eventuelle negative effekter ikke kan veie opp for de negative konsekvensene av å innta alkohol. Per i dag opererer man at det ikke finnes noen nedre, trygg grense for inntak av alkohol.

Alkoholproblemer, alkoholisme, behandling, kildevangen

IKKE SUNT: Nyere forskning viser at alkoholens negative effekter på helsen veier opp for eventuelle positive effekter. Allerede i 2011 snakket sosilogiprofessor Willy Pedersen om alkoholens skadelige virkninger, og sammenligner alkohol med tunge narkotiske stoffer som heroin. (Bildet er hentet fra Freepik.com).

I artikkelen fra 2011 sier Pedersen at det er viktig å ha snakke om farene forbundet med alkoholrus, og ikke bare rette søkelyset mot narkotika. I tidligere blogger fra Kildevangen Behandlingssenter er alkoholens negative virkninger diskutert og tatt opp i flere sammenhenger, blant annet i forbindelse med nye kostholdsråd, Maria Menas edruskap og i forbindelse med en mer generell beskrivelse og diskusjon av de ulike effektene av ulike rusmidler.

I artikkelen fra 2011 refererer Pedersen til forskning som på den tiden viste at alkohol tronet på toppen som det mest skadelige rusmiddelet, med tanke på samfunnsmessige skader, over cannabis og heroin. Videre snakker Pedersen om det han mener er en forsømmelse av å ta opp kampen mot alkohol, grunnet at man siden 60-tallet har vært mest opptatt av å bekjempe narkotika. Dette, i følge Pedersen, har videre ført til at foreldre gladelig kjøper med alkohol til tenåringene kan ta med på fest, men er livredde for tanken på at barna skal røyke hasj (Kildevangen Behandlingssenter noterer at også tenåringenes hasj-røyking er noe man kan ha grunn til å være bekymret over – se tidligere blogger).

Alkoholproblemer, alkoholisme, behandling, kildevangen

UFORTJENT GODT RYKTE: Rødvin har fått et ufortjent godt rykte som en helsefremmende drikk (bildet er hentet fra Freepik.com).

Hva tenker du? – Har alkoholens negative effekter fått for liten plass i diskusjonen rundt negative konsekvenser av rusmidler? Er alkohol så ufarlig som mange tenker, eller sier de store negative konsekvensene alkohol kan ha for enkeltindivider, familie og storsamfunnet noe annet?

Kilder: – Alkohol farligere enn narkotika – NRK Norge

Call Now Button