fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

15.3.2024

Alkohol – og andre rusmidler

I denne ukens blogg skal vi se nærmere på alkohol, som i Norge er et lovlig rusmiddel, samt se litt nærmere på hvordan man grupperer ulike rusmidler basert på ulike kriterier, litt om belønningssystemet i hjernen og ruseffekt, og til slutt en liten påminner om alkoholens skadepotensiale.

Forskjellige rusmidler

Rusmidler kommer i mange ulike former, og kan grupperes utfra ulike kriterier: Man opererer gjerne med et skille mellom legale og illegale rusmidler, der illegale rusmidler ofte faller innunder sekkebetegnelsen «narkotika». Eksempler på illegale rusmidler i Norge er cannabis, MDMA, benzodiazepiner og heroin, for å nevne noen eksempler. Å produsere, selge, samt bruke rusmidler som alkohol, koffein og nikotin er lovlig i Norge, og disse rusmidlene havner da innenfor det vi kaller legale rusmidler. Man kan selvsagt stille spørsmålstegn ved at alkohol er et lovlig rusmiddel, gitt alle de negative konsekvensene som kan følge av rusmiddelet, noe man ikke er ukjent med på Kildevangen. En annen gruppering av rusmidler er etter effekt – er rusmiddelet dempende, sentralstimulerende, eller hallusinogent?

Alkoholproblemer, alkoholisme, behandling, kildevangen

Illustrasjon: I Norge er alkohol et lovlig rusmiddel, og er i tillegg svært utbredt og sosialt akseptert, men effekten av alkohol kan potensielt være svært skadelig.

Hva er et rusmiddel?

Hva er så et rusmiddel? Enkelt forklart er rusmidler ulike stoffer som påvirker hvordan vi mennesker oppfatter og sanser verden, oss selv og andre. I tillegg kan rusmidler påvirke humøret vårt, og gi en følelse av å være ruset. Rus er for mange en god følelse, en følelse av velvære, og er derfor noe mange ønsker å oppleve igjen og igjen. Og igjen…

Effekt og belønning

Siden det finnes ulike grupper av rusmidler som har forskjellig effekt, kan det også variere hvilket rusmiddel ulike mennesker velger å bruke, basert nettopp på hva de ulike ønsker å oppnå. Er man stresset, ønsker man kanskje noe som demper, og er man slapp, ønsker man kanskje noe som kvikker opp. Alkohol er et rusmiddel som har en kombinert effekt, det er nemlig både stimulerende og dempende, noe som være med på å forklare rusmiddelets popularitet. Rusmidler har en effekt på belønningssystemet i hjernen vår. Denne effekten er med på å forklare hvorfor man gjerne ønsker å gjenta bruken. En impulsiv adferd er også typisk for en ruset person, at man ikke tenker langsiktig, og at man lettere overser negative konsekvenser når man tar beslutninger.

Sterke og svake rusmidler

Rusmidler kan også klassifiseres som enten sterke eller svake. Under svake rusmidler finner man for eksempel koffein og kakao, og cannabis regnes som et relativt svakt rusmiddel, mens for eksempel kokain regnes som et sterkt rusmiddel. På samme tid henger potensialet for skade tett opp mot hvor intensivt stoffet brukes. Dermed kan også intensiv bruk av for eksempel cannabis ha skadevirkning (I Norge er det cannabis som er mest utbredt, av de illegale stoffene). Denne klassifiseringen er dermed ikke den mest nyttige.

Utbredt, men med potensiell skadelig virkning

I Norge er alkohol svært utbredt, sosialt akseptert og lovlig. Alkohol er et rusmiddel med blandet effekt, som i mindre doser kan virke oppkvikkende, og i større mengder dempende. Alkohol og andre rusmidler kjennetegnes blant annet at de endrer måten vi sanser på og gir oss en følelse av velvære og eufori – nemlig ruseffekten. I tillegg påvirker rusmidler belønningssenteret i hjernen, noe som kan være med på å forklare hvorfor man ønsker å gjenta opplevelsen igjen og igjen. For mange alkoholikere var starten nettopp at man ble hektet på denne følelsen, og over tid utviklet fysisk og psykisk avhengighet. Selv om alkohol er lovlig, kan alkohol, selv i mindre mengder, føre til negative konsekvenser.

I neste ukes blogg er Kildevangen Behandlingssenter klare med nok et interessant rus-relatert tema, følg med😊.

Kilder: rusmidler – Store medisinske leksikon (snl.no)

Call Now Button