fbpx

Alkoholisme symptomer

Alkoholisme er ofte vanskelig å oppdage tidlig

De fleste alkoholikere går uoppdaget av leger og helsepersonell. Det skyldes først og fremst at alkoholikeren kan skjule drikkingen sin, benekte problemer som forårsakes av eller forverres av drikkingen, den gradvise utviklingen av sykdommen og kroppens evne til å tilpasse seg de økende alkoholmengdene.

Familiemedlemmer benekter ofte eller underslår alkoholproblemet. Uforvarende bidrar de til at alkoholismen fortsetter ved å dekke over problemet eller ved å overta ansvaret for familien eller økonomien. I mange tilfeller kan drikkingen lenge holdes skjult for familien og helsepersonell.

Flere aktuelle saker og temaer

Heidis historie

Av: Malin Bratvold Amsrud Danske Heidi Bulut var bare 13 år gammel da hun begynte å drikke. Debuten skjedde i hennes egen konfirmasjon. Ja, men er det ikke flere som har smakt på alkohol i ung alder da, kan man jo spørre seg. Joda, det er det selvfølgelig nok av...

Om bruk og misbruk av alkohol og andre rusmidler

Av: Malin Bratvold Amsrud I dagens blogg skal vi se litt nærmere på hva som betegner bruk og misbruk av alkohol. Mange har nok fått med seg at alkoholkonsumet i Norge har gått opp, og det er ikke uvanlig å høre samtaler som går på hvordan de i Spania for eksempel...

Alkoholikeren og skammen

Av: Malin Bratvold Amsrud Skam.. Et lite ord, men et ord med røtter i en virkelighet som er vanskelig for mange. Skam kan være en tung bør å bære. Og som med tunge ryggsekker, kommer man seg mer effektivt videre ved å ta ut det man ikke lenger trenger. En alkoholiker...

Alkoholisme – en helhetlig tilnærming!

Av: Malin Bratvold Amsrud Sommeren nærmer seg, og mange hjerter gleder seg. Likevel er det kanskje ikke alle som gleder seg like mye. For den rusavhengige er ikke forventninger til sommerferien nødvendigvis fylt med glede og lettelse, det samme gjelder kanskje dennes...

Virker AA og 12 trinnsprogrammet?

Virker AA og 12 trinnsprogrammet?

Av: Kai Henning Melberg Mange klienter, pårørende, helsepersonell, bedriftsledere og andre som er interessert lurer på om AA og 12-trinnsprogrammet virker eller hvor godt det egentlig fungerer. I følge forskere ved Stanford, Cambridge og EU er svaret at det virker....

Virker AA og 12 trinnsprogrammet?

Virker AA og 12 trinnsprogrammet?

Av: Kai Henning Melberg Mange klienter, pårørende, helsepersonell, bedriftsledere og andre som er interessert lurer på om AA og 12-trinnsprogrammet virker eller hvor godt det egentlig fungerer. I følge forskere ved Stanford, Cambridge og EU er svaret at det virker....

Alkoholisme- en identitetskrise?

Alkoholisme- en identitetskrise?

Godt kjent for de fleste er vel det at alkoholikerens opplevelse av egen identitet kan være fragmentert. På den ene siden har man kanskje sosiale roller som for eksempel det å være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, far, mor, søster eller bror. På den andre...

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser

I mange år har rus og psykiske lidelser vært et utbredt problem i Norge, og mange kjenner noen eller har noen i familien som sliter med dobbelt-diagnoser.  Personer med alvorlige psykiske sykdommer er mer utsatt for å kunne utvikle ruslidelser enn...

Hvordan skapes alkoholisme

Hvordan skapes alkoholisme

Det er flere årsaker til alkoholisme. Først og fremst så er alkohol et rusgivende middel som gir en følelse av velbehag, egen kraft eller styrke. Men virkningen er også avhengig av situasjon, kultur og forventning. Når en alkoholiker ikke drikker føler han ofte på...

Call Now Button