fbpx

Hva er utbrenthet

Utbrenthet er en mental og fysisk tilstand der man har utsatt kroppen for så store påkjenninger at den til slutt bryter sammen ettersom all energi og ressurser har blitt brukt opp, og kroppen dermed ikke kan fortsette uten en lengre periode med restitusjon og eller andre tiltak.

Ofte er den utbrente person både idealistisk, samvittighetsfull og pliktoppfyllende, og problemene tårner seg opp da dette enten blir utnyttet av andre eller at ambisjonene, idealene og forventningene man har til seg selv og hva som er mulig å oppnå på arbeidsplassen er for urealistiske.

Utbrenthet, depresjon og kronisk utmattelsessyndrom er tilstander som har flere likhetstrekk med hverandre. En fellesnevner for folk som føler seg utbrente er at man identifiserer seg veldig med jobben, og ikke alltid evner å skille mellom jobb og privatliv, samtidig som man forsøker å være alt for alle.

Den utbrente føler ofte at det er et gap mellom de ressursene man har tilgjengelig og mellom ressursene man faktisk bruker. Over tid føler man at de tilgjengelig ressursene som man har minsker, helt til man kommer til det punktet der man føler seg utbrent.

Atle Roness har i sin bok fra 2002 «Utbrent. Krevende jobber-gode liv.» listet opp en del symptomer på utbrenthet.

Disse er:
a) Tretthet og utmattelse, uten at hvile hjelper.
b) Depresjon og dårlig selvbilde. Ofte føler man at man er ubrukelig og at alt er trist.
c) Muskelspenninger, nakkeproblemer, ryggsmerter og hodepine.
d) Man blir oftere småsyk, og forkjølelse varer lengre.

Følelsesmessig utmattelse, distansering og redusert evne til å yte og bidra er sentrale kjennetegn. Bitterhet, sinne og frustrasjon over at den innsatsen man har lagt ned på arbeidsplassen ikke har blitt verdsatt er vanlig. Man bruker mat, alkohol, medikamenter eller lignende for å føle seg bedre eller for å komme gjennom hverdagen.

For å bli bedre må man skjønne hvorfor man ble utbrent i utgangspunktet. Sett i et større perspektiv er viktigheten av å vite hva en selv vil, lære å sette grenser, si i fra og klare å si nei på en tydelig men redelig måte, være klar over sin egen og andres rolle, bli klar over eget og andres verdisyn, ta pauser, ta plass, samt å lytte til kroppen, sentrale spørsmål.
De fleste som kommer til oss på Kildevangen har utviklet et rusproblem som følge av selvmedisinering med alkohol og/eller medikamenter for sin utbrenthet.

Utbrenthet

Utbrenthet og Behandling

Leter du etter informasjon om utbrenthet og behandling? Kildevangen Behandlingssenter har behandling mot utbrenthet som hovedfokus. Vi har etablert et attraktivt behandlingssenter i flotte omgivelser og med avslappende atmosfære. Hos oss er du omgitt av mange fine fasiliteter og kompetente fagfolk med solid kunnskap om utbrenthet og behandling. Med andre ord er vi et ideelt valg når du sliter med utbrenthet.

Utbrenthet er en problematikk som forekommer stadig oftere i den moderne verden. En hektisk hverdag med høye krav og begrensede ressurser er noe som ofte starter den negative utviklingen. Vi tilbyr effektiv behandling basert på et velfungerende 12-trinnsprogram som
bryter dine negative mønstre. Dette er et program med dokumentert effekt på denne typen problematikker.

Vår behandling er basert på et individuelt forløp på klientens egne premisser og er en kombinasjon av individuell veiledning, gruppeforedrag og undervisning.

Har du spørsmål vedrørende utbrenthet og behandling er det bare å ta kontakt.

Velkommen til Kildevangen Behandlingssenter.

Call Now Button