fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

I denne bloggen skal vi ta for oss noe som ikke så ofte er adressert, nemlig påvirkningen alkoholinntak kan ha på tredjepersoner. Tredjeparter kan oppleve både alvorlige og mindre alvorlige konsekvenser av andres alkohol forbruk og alkoholmisbruk.

Barn er en slik tredjepartsgruppe, som ifølge for fhi.no kan påvirkes negativt av foreldres alkoholforbruk, både under graviditet og i oppveksten.

Arbeidsliv er en annen slik tredjeparts gruppe som kan bli negativt påvirket av andres alkoholforbruk. Alkoholforbruk blant arbeidstakere kan tilføre til at de er lengre borte og mer borte fra jobben, og har redusert IT evne når de først er på plass. I enkelte bransjer ser man at dette er et større problem (for eksempel i IT-bransjen, i media-bransjen, og i forskning). I tillegg er det vanligst blant yngre og mannlige arbeidstakere at alkoholinntaket påvirker arbeidet.

En tredje gruppe er det vi kaller den generelle befolkningen: undersøkelser blant befolkningen viser til utbredelse av en lang rekke negative følger av alkohol bruk, for befolkningen som tredjepart. Resultater viser at det er mindre alkohol farlige konsekvenser som er aller mest utbredt slik som støy fra berusede personer.

Det man kaller for passiv drikking forekommer i ulike kontekster og med ulik grad av alvorlighet.

Barn

Føtalt alkoholsyndrom, forkortet med FAS, er en direkte følge av alkoholinntak under svangerskapet. Symptomer på FAS er for eksempel særtrekk i ansiktet, generell redusert vekst, samt tydelige tegn på hjerneskade. Føtaly alkohol spektrum forstyrrelser, forkortet med FASD, er en samlebetegnelse som også inkluderer mindre skader på foster. Barn som havner inn under FAS eller FASD spekteret vil ofte også ha en større risiko for rusproblemer senere i livet. FAS kan forebygges, og selv om det er påvist at høyt alkoholforbruk under graviditet gir økt risiko for FAS og FASD, er det likevel et fåtall av barn som påvirkes av FAS og FASD. Det tyder også på at forekomsten av FASD de ulike land er høyere enn for eksempel den mer alvorlige FAS.

I tillegg til foster-relaterte skader, viser også forskningslitteratur at barn med foreldre som sliter med alkohol avhengighet og misbruker alkohol, har en svært økt risiko for å oppleve negative livshendelser under oppveksten. Dette kan være vold, omsorgssvikt og alvorlig sykdom i familien. I tillegg er det mer sannsynlig at de utvikler psykiske problemer og får egne rusproblemer.

I neste blogg skal vi se nærmere på følger for arbeidsliv, sett ut fra norske og internasjonale studier sånt følger av alkoholbruk for den generelle befolkningen som tredjepart.

Call Now Button