fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

14.10.2023

Stressmestring og fysisk aktivitet!

Selv om alkoholisme er en kompleks og kronisk sykdom, er det viktig å tenke på at alkoholikere er mennesker som andre mennesker, og i mange tilfeller vil tiltak som kan hjelpe mennesker uten alkoholproblemer med å få en bedre, mer balansert hverdag, også være gode tiltak for de som ønsker å holde seg rusfrie, eller er på vei mot edruskap! Dette skal vi se nærmere på i dette blogginnlegget.

Illustrasjon: Fysisk aktivitet kan være viktig i kampen mot stress og alkoholisme (bildet er hentet fra freepik.com).

Endorfiner og rus-sug

Fysisk aktivitet har vist seg å kunne øke humøret, redusere stress, lindre symptomer på depresjon og angst og øke generelt psykiske velvære. I en tilfriskningsprosess kan dermed fysisk aktivitet bidra til å håndtere vanskelige emosjonelle utfordringer, og holde tankene vekk fra sug etter rus. Ved å utløse endorfiner og andre lykke-kjemikalier, kan fysisk trening bidra til å bedre håndtere varierte stressfaktorer og øke velværenivået, helt uten alkohol.

Måloppnåelse og økt selvtillit

Alkoholisme kan ofte føre til skyldfølelse, skam og dårlig selvtillit. Å oppnå ulike mål man setter seg i forbindelse med treningen, kam man bygge opp et annerledes og bedre selvbilde, der mestring er i fokus. Selvrespekt og selvtillit kan slik bygges opp igjen gradvis. I tillegg til dette, bidrar treningsavtaler til rutiner i hverdagen, noe mange alkoholikere har hatt for lite av. Ved å sette opp visse rammer for hverdagen, kan man hindre adferd som fører til alkoholmisbruk.

Trening som sosial arena, og fysiske helsegevinster

Trening kan også være en sosial arena, hvor man kan finne nye venner, med felles interesser som ikke omhandler alkohol. Å bygge og opprettholde sosiale nettverk er svært viktig for alkoholikere i en tilfriskningsprosess. Til sist, men ikke minst, kommer selvsagt de rent fysiske fordelene: mange som har hatt høyt alkoholforbruk over tid, sliter med ulike helseplager, og trening kan bidra til at man føler seg bedre i egen kropp, med økt muskulatur, bedre kondisjon, og et klarere hode!
Fysisk aktivitet alene ikke kan erstatte profesjonell behandling eller støtte i forbindelse med alkoholavvenning, men det kan være et godt supplement i en helhetlig behandlingsplan for dine rusproblemer! På Kildevangen ligger alt til rette for å kunne starte opp med en type aktivitet man vil kunne ha god nytte av i et tilfriskningsløp*.
(*Aktivitetsnivå tilpasses den enkeltes situasjon).

Call Now Button