fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

Noen grupper kan være mer sårbare for alkohol enn andre, det er dette vi refererer til som sårbare grupper. Sårbare grupper kan være for eksempel eldre mennesker som bor hjemme eller mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk helse.

En fellesnevner her er ensomhet. både eldre og de som har nedsatt helse, er gjerne mer isolert ja og mer for seg selv, enn hva andre er. Det er selvfølgelig også andre ting som kan føre til ensomhet, slik som da det under Covid-19 nedstengingen av landet ble vanlig med hjemmekontor: noe vi i en tidligere blogg har referert til som «gjemmekontor». Benevnelsen gjemmekontor ble brukt for å beskrive potensielle følger av hjemmekontor for alkoholmisbruk, av årsaker som at når man er alene, er det mye lettere å gjemme seg bort og døyve ensomhet og vonde følelser med for eksempel alkohol.

I 2020 slo Skadeforebyggende forum Og organisasjonen Actis alarm om alkoholbruk blant eldre som bor hjemme. Eldre er en sårbar gruppe, og for denne gruppen er alkoholbruk og alkoholmisbruk gjerne mer skambelagt enn for andre. Drikking foregår derfor også gjerne mer i det skjulte. En spørreundersøkelse utført av Actis og Skadeforebyggende forum i 2017 avslørte at ansatte i hjemmetjenesten og kommunale institusjoner rapporterte om en stor andel fallskader som de antok var relatert til alkoholforbruk hos den eldre befolkningen. Alkoholforbruk og alkoholmisbruk hos eldre kan være problematisk av flere årsaker, blant annet på grunn av interaksjon med medisiner. I tillegg har eldre gjerne nedsatt balanse og generell fysisk funksjonsnedsettelse, noe som øker risikoen for fysiske komplikasjoner av drikking, slik som fall og støt. Sosiale faktorer, slik som ensomhet: noe mange eldre som bor hjemme kan føle på som følge av redusert mobilitet, redusert kognitiv kapasitet og lite besøk, kan forsterke et allerede eksisterende alkoholproblem, og da må også ensomheten tas tak i av helsetjenesten.
Blir man sittende mye alene, og dette gjelder ikke bare den eldre garden, kan det være ekstra fristende å trøste seg med en dram eller et glass vin. Dette så man blant annet under korona, der man mener det var en underrapportering av økt alkoholforbruk blant befolkningen. Nordmenn generelt har også fått mer kontinentale vaner, og er blitt mer vant til alkohol på restauranter i utladet, og vanene tas med hjem. Dette har også ført til at nordmenn drikker mer enn før, og det antas store mørketall.

Arbeidstakere på hjemmekontor kan være i risikosonen for å utvikle alkoholmisbruk av de samme grunnene. i tillegg kommer faktorer som mindre struktur i hverdagen, og ingen som ser en. Det å ha mennesker rundt seg, for eksempel i form av et arbeidsmiljø: kan være til hjelp for å fange opp annerledes oppførsel, for eksempel knyttet til alkoholmisbruk, og fungerer som et støttende sosialt nettverk. Videre kommer det at alkohol forsterker følelser: er man ensom, redd eller trist, kan alkohol forsterke disse følelsene, og man havner i en ond sirkel. Og, går man alene hele dagen, sitter foran PC en på hjemmekontor og sliter med vonde følelser, så er det lett å gjemme seg bort. For hvem kan vel se at du går til kjøkkenet og tar deg et vinglass mellom møtene?

På Kildevangen har vi lang erfaring med å behandle alkoholmisbruk og alkoholisme, som har oppstått i alle typer kontekster. Vi vet hva som hjelper!

Call Now Button