fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

28.8.2023

Samliv, samlivsbrudd og alkoholisme

Alkoholisme er en kompleks og ødeleggende sykdom med ringvirkninger av konsekvenser som påvirker flere enn den som er rammet.

Alle samliv har sine utfordringer, men alkoholisme kan føre til alvorlige utfordringer i forholdet, utover det som regnes som vanlig. I dette blogginnlegget skal vi se litt nærmere på de vanskelige realitetene knyttet til alkoholisme, samliv og samlivsbrudd. Samtidig som Kildevangen behandlingssenter vil minne om at vekst og tilfriskning, ikke bare i forhold til sykdommen alkoholisme, men også med tanke på forholdet, er mulig!

Illustrasjon: Alkoholisme kan dessverre ofte ha mange negative ringvirkninger, og kan noen ganger være en medvirkende årsak til samlivsbrudd.

Alkoholisme – en sykdom

Det første skrittet mot å håndtere alkoholisme og dens påvirkning på en kjærlighetsrelasjon, er å forstå sykdommens natur; fordi alkoholisme er nettopp det – en sykdom!
Alkoholisme er klassifisert som en avhengighet og det er viktig å være klar over at er alkoholisme er en sykdom og ikke en svikt i viljen hos den alkoholavhengige. Å gjøre seg kjent med sykdomsnaturen av alkoholisme, kan alkoholikeren slippe unna noe av skamfølelsen forbundet med alkoholisme, og en partner kan bli bedre rustet til å tilnærme seg tematikken med sin partner og andre, samt bedre vite hvordan best å hjelpe seg selv og den avhengige. Samtidig bør begge parter være klar over at det oftest krever profesjonell hjelp for å håndtere sykdommen alkoholisme.

Kommunikasjon og følelser

Åpen, ærlig og tillitsfull kommunikasjon kan være avgjørende for å håndtere alkoholisme i et samliv, dette er også noe man ser viktigheten av under for eksempel familiedager på Kildevangen. Det er viktig for en partner å uttrykke sine vonde følelser, med respekt, og samtidig sette grenser og klargjøre forventninger for hva man er villig til, og kan, akseptere av sin partner. Dette er avgjørende for at begge parters velvære skal ivaretas! Å søke støtte hos venner, familie, støttegrupper og lignende er også viktig. Det kan være vanskelig å stå i ette alene.

Behandling er viktig

Sist, men ikke minst: profesjonell, spesialisert og kvalifisert behandling for alkoholisme er vanligvis helt essensielt for å komme ut av alkoholismens klør, og også for å kunne bevare eller eventuelt reparere kjærlighetsrelasjoner, eller også for å kunne komme seg videre alene. Det er også viktig å søke behandling i tide: både motivasjon og forløp har innvirkning på tilfriskningsprosessen. Med dette vil vi minne på at det er fullt mulig å komme seg styrket ut fra avhengighet, også som et par! Det er ingen som har sagt at det er lett, men med de rette verktøy og behandling, er forutsetningene der! Som pårørende: Ta vare på deg selv i prosessen!

 

Call Now Button