fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Rusproblemer er dessverre et enormt problem for mange her i Norge, og det er ikke alltid lett å klare å få hjelp i tide.
Så hva er et rusproblem?

Vel for å sette noen ord på det kan vi si at det er en avhengighet til et rusmiddel som kjennetegnes blant annet ved mangel på kontroll, sterk eller tvangsmessig lyst til å innta stoffet, abstinenser og fortsatt inntak av stoffet på tross av at det tydelig har store negative innvirkninger på eget liv og helse. Mange tenker at rus må handle om narkotika, men det handler aller mest om alkohol her i Norge. Det går ikke an å si at en har et alkoholproblem, men ikke rusproblem, for alkohol er definitivt et rusmiddel.

Rusavhengighet kan være både fysisk og psykisk, eller en kombinasjon av de to.
Når rusavhengigheten er fysisk vil den avhengige oppleve fysisk smerte i form av abstinenser når han eller hun holder seg borte fra rusmiddelet.
Dersom avhengigheten er psykisk kan den avhengige føle at rusen er viktigere enn alt annet og at det er umulig å holde seg unna rusmiddelet fordi det er det eneste han eller hun har lyst til å gjøre.

Vår erfaring er også det at som pårørende kan du ha behov for råd om hvordan du skal forholde deg til den som har et rusproblem og mange kan ha et sterkt ønske om å hjelpe den syke.
Dette kan være vanskelig fordi den syke ikke alltid ønsker hjelp eller nekter å innse at han/ hun har et problem.
Det kan også være at du som pårørende ser at den syke ikke får det beste tilbudet også, for det er nemlig ikke lett når man står i det, og spesielt helt alene. Og det er jo utvilsomt av det beste at flest mulig av de som har et (rus) alkoholproblem og ønsker behandling får et tilbud om det. Kildevangen er et privat alternativ til dette. ved at stadig flere velger oss vil bidra til kortere køer i det offentlige hjelpe-apparatet.
Hos oss på kildevangen er vi opptatt av hver enkelt klient, og sørger for et tilpasset opphold. Dette gjør vi for at du skal føle deg trygg og få en best vei ut av dine lidelser.
Vårt behandlingssenter ligger i vakre naturlige omgivelser og det gir også muligheter for nyte friluftslivet mellom terapitimene og foredragene.

Å føle mestring og trygghet er også avgjørende for å komme tilbake til hverdagen med nytt mot og ren for sine rusproblemer.

Kontakt oss for å starte et nytt rusfritt kapittel i ditt liv.
Vi har plass på dagen!

Call Now Button