fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no
Illustrasjon: alkohol er det eneste lovlige rusmiddelet vi har i Norge, men samtidig er alkohol skadelig og helsefarlig, sier ordføreren i Lesja.
Av: Malin Bratvold Amsrud

I juni skrev avisen GD om ordfører i Lesja, Mariann Skotte, som sto frem og delte sin personlige kamp med avhengighet og alkoholproblemer. Ved å åpent fortelle sin historie ønsker hun å bidra til økt åpenhet rundt alkoholproblemer og avhengighet, samt sette søkelys på behandlingstilbudet for alkoholisme og avhengighet. Ordføreren påpeker på at avhengighet er definert som en sykdom av Verdens Helseorganisasjon, og at det er viktig å bidra til mer åpenhet og mindre stigma rundt alkoholproblemer og avhengighet generelt.

Avhengighet kan gi seg utslag i for eksempel ekstremsport, pillemisbruk, ekstrem shopping også videre, mens for Mariann var det alkoholforbruk som ble problematisk. Ordføreren i Lesja påpeker at alkohol det eneste lovlige rusmiddelet i Norge, mens det samtidig er et svært farlig rusmiddel, med alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker og befolkningen generelt- og mener dette er noe å tenke på i forbindelse med økende rusproblematikk i Norge. Selv er hun ikke i tvil om hva hun vil råde andre i samme situasjon, eller andre med nær familie som sliter med det samme: søk hjelp! Skotte sier at det finnes så utrolig mange flink mennesker, og at selv erfarte hun behandling som, ja skummelt, men også lærerikt, trygt og godt. Hun ville ikke vært behandlingen foruten, på tross av frykten hun kjente på ved å søke behandling!

Ordføreren i Lesja uttrykker også sin bekymring over behandlingstilbudet for avhengighet i Norge, etter å ha fått nærmere innsyn i behandlingstilbudet. Hun mener at avviklingen av ordningen «fritt behandlingsvalg» har hatt en negativ innvirkning på tilgjengeligheten og kvaliteten av behandling for de som sliter med det samme. Mange står nå uten et ordentlig behandlingstilbud, i og med at mange behandlingsplasser ikke er erstattet. *

Ordføreren i Lesja tok et modig og viktig skritt da hun valgte å stå frem med sin erfaring. Ved å dele dette videre, håper vi til å bidra til å spre åpenheten Skotte ønsket ved å stå frem med sin historie.

NB:* Kildevangen behandlingssenter tilbyr behandling som tidligere, da avviklingen av ordningen Fritt behandlingsvalg ikke har hatt noen påvirkning på driften.

 

Call Now Button