fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

27.7.2023

Nye nordiske anbefalinger om alkoholkonsum

Lansert juni 2023

Mange hevet nok et øyebryn i reaksjon til de nordiske kostrådene som ble publisert i juni måned i år, og noen fikk nok endog vinen i vrangstrupen: helsemyndigheter fastslår her at det finnes ingen nedre trygg grense for alkoholinntak, alt alkoholkonsum er forbundet med en viss risiko. De nordiske kostrådene følger en trend hvor det stadig blir mer søkelys på skadevirkninger av alkohol: et utbredt og sosialt akseptert rusmiddel i vår der av verden.

Figur: Nordiske kostråd konstaterer at all bruk er risikobruk, Norge legger disse anbefalingene til grunn for utviklingen av oppdaterte kostråd, men Norge og Norden er ikke alene om strengere anbefalinger (Bilde hentet fra fhi.no)

På nettsidene til Helsedirektoratet har det derimot vært oppgitt en nedre grense for kvinner og en for menn, noe som har blitt konstatert at skal ryddes opp i. Norske helsemyndigheter skal også arbeide videre med å utvikle norske kostråd, da med de nordiske rådene i bunnen, der ingen nedre grense for trygt alkoholkonsum skal settes: en slik formidling vil tydeliggjøre at risiko starter ved null, noe som er viktig siden en fastsatt grense vil bli mer eller mindre tilfeldig, siden det vil være store forskjeller i hvordan alkohol påvirker enkeltmennesker. Norge er ikke alene om strenge anbefalinger, Canada er også blant landene som kommer med strenge anbefalinger. Videre kom Verdens Helseorganisasjon i januar med en uttalelse om at all bruk av alkohol er risikobruk.

Kildevangen behandlingssenter mener det er en positiv trend at skadevirkninger av alkohol kommer i søkelyset i økende grad internasjonalt, selv om dette for de fleste mennesker ikke betyr at de må være totalavholdende.

Konstateringen om at det ikke finnes noen nedre trygg grense for alkoholkonsum er positivt, sett utfra alkoholisme og -misbruksperspektiv. Utfra erfaring og teori knyttet opp mot rus avvenning og behandling for alkoholisme, vet man at alkohol påvirker noen i større grad enn andre, og disse rådene er et positivt bidrag i å øke bevisstheten rundt alkoholens skadevirkninger.

Call Now Button