fbpx

Av: Malin Bratvold Amsrud

24.7.2023

Kvinner og alkoholavhengighet

Alkoholavhengighet er et alvorlig problem for den det gjelder, og de menneskene rundt den som sliter, og kan ramme mennesker fra alle samfunnslag, uavhengig av kjønn. Kvinner, så vel som menn, er gjerne under stort press: man skal lykkes på jobb, på hjemmebane, man skal være oppofrende, opptatt av utseendet- men selvfølgelig ikke for mye… Og historien fortsetter. En mekanisme mange anvender for å takle det store presset utenfra og innenfra blir for mange kvinner å drikke, og for en del utvikler det seg til å bli et problem. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på hvilke utfordringer som kan være med som utløsende faktorer, når det gjelder kvinner og avhengighet.

 

 

Stress, selv om stress ikke er unikt for kvinner, fortjener det egen spalteplass, siden en samlet belastning av emosjonelle, mentale og fysiske stressfaktorer til sammen kan virke utløsende på kvinners skadelige drikkemønster. Her kan vi kjapt (og anekdotisk) nevne: perfeksjonisme, presset om å være en god rollemodell for andre, karrierejag, press om å oppføre seg på spesielle måter, samt ulike typer ansvar i familiesituasjoner. Problemet er gjerne ikke disse faktorene i seg selv, men summen av ulike typer belastninger kan i noen tilfeller bli for mye, og det å drikke kan for noen være en strategi for å forsøke å dempe disse stressfaktorenes belastning- selv om det sjelden er noen vellykket strategi. Slitenhet, utmattethet, og høye forventninger og krav- fra en selv og andre, kan gjøre at kapasiteten til å ta kontrollerte og gode valg blir mindre.

Hormoner kan spille en rolle for kvinners drikkemønster. For noen kan hormoner i forbindelse med menstruasjon forsterke sug etter søtsaker, og noen opplever også økt sug etter alkohol. Økt emosjonell følsomhet og økt sårbarhet for stress i bestemte faser av menstruasjonssyklusen, kan også forekomme hos noen kvinner, noe som igjen kan gjøre evnen til å takle stress på en konstruktiv måte, dårligere. Om man allerede er i et mønster hvor man drikker for mye, er alkoholavhengig, eller er i rekonvalens, så kan disse faktorene være medvirkende faktorer i å enten opprettholde et skadelig drikkemønster, eller tilbakefall.

Alkoholavhengighet utvikles ofte som en mestringsmekanisme, for å håndtere emosjonelle påkjenninger, stress og ellers vanskelige livssituasjoner. Den midlertidige lindringen som alkohol gir, kan være fristende å ty til, men fører oftest til en ond sirkel det kan være vanskelig å komme seg ut av. For mange kvinner kan det være skambelagt å søke hjelp for sin alkoholisme, men det er viktig at det blir gjort!

Call Now Button