fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Mange av våre klienter som har hatt sitt opphold hos oss har gjennom tiden kommet med sine tilbakemeldinger. Ris og ros har vi lært mye av!

Disse tilbakemeldingene har vi lært av, blitt inspirert av, og vi ser tydelig at trygghet og full anonymitet er svært viktig for de som har valgt Kildevangen som sitt foretrukne behandlingssted.

Det at vi er et såpass lite sted, samt at vi driver på helt privat basis uten noen form for offentlige avtaler så er det mulig å kunne tilby full anonymitet og diskresjon.

Enesamtaler, individuell oppfølging muliggjør det å kunne møte klienten der han er i livet akkurat nå. Vi har også sertifiserte terapeuter som kan foreta diagnosetester der dette er ønskelig, også slike diagnosetester vil selvsagt også bli behandlet med full diskresjon. 

Alle klienter hos har rett til full anonymitet. Dette er en av grunnene til at mange profilerte mennesker har foretrukket Kildevangen som sitt behandlingssted gjennom tidene. Kildevangen ble startet i 2001 og har drevet med 12 trinns-behandling hele veien. Tolv-trinns behandlingen bygger på AA Anonyme Alkoholikeres program. Også NA Anonyme Narkomane benytter seg av et tilsvarende program tilpasset annen rus- og narkotikamisbruk.

Hos oss på kildevangen er det en stor grad av frihet i behandlingsperioden som regel går over fem til seks uker, og som også selvsagt inkluderer ettervern. Det er vår erfaring at gruppesamvittighet, tillit, fellesskapsfølelse og frihet under ansvar fungerer langt bedre enn rigide regler og streng kontroll. Vi tillater bruk av mobil og internett, men anbefaler at bruken begrenses slik at fokuset på behandlingen blir hovedfokuset.  

Dette med telefon og internett-tilgang er noe som våre klienter har gitt tilbakemelding på som positivt.  Mange andre behandlingssenter tillater ikke dette, og dermed føler enkelte at det går på friheten løs. 

Naturen rundt oss er idyllisk, og vi kan nyte en fantastisk Mjøsutsikt fra toppen av Totenåsen. Turstier/skiløyper og fiskevann finnes i umiddelbar nærhet for dem som setter pris på det. Kildevangen har også avtale med et treningssenter i nærheten, samt at vi har et lite trimrom og badstue her på huset også. All form for fysisk aktivitet er frivillig hos oss.

Vi ligger sentralt til i Norge med kort vei til Gardermoen og Oslo. 

Våre terapeuter og flesteparten av våre miljøarbeidere har selv erfart hva det vil si å ha et alkoholproblem, og har naturligvis også egen erfaring fra å komme seg ut av alkoholproblemet.

Denne egenerfaringen gjør det lettere å få en forståelse for hvordan klienten har det, og likeså enklere for klienten å tørre å åpne seg opp følelsesmessig. Terapeutenes og foredragsholdernes egenerfaring sees på som minst like viktig som deres rus-utdannelse, for det er ikke alt som en kan lese seg frem til i en bok!  

Trygghet er som sagt svært viktig for de fleste våre klienter, og mange velger nok kildevangen også for å slippe konfrontasjoner og personlige utleveringer i store grupper , men i stedet foretrekker trygge terapisamtaler med en godt utdannet rusterapeut som også har kjent sykdommen fra innsiden.

Gjensidig respekt ligger i bunnen for alt vi gjør, og dette bidrar til at klientens vei til et edruelig og godt liv kan oppleves så trygg som mulig. 

La Kildevangen bli den gode starten på din vei ut av alkoholproblemene. Vi vet at motivasjonen til å søke hjelp kan være `ferskvare`.

Så ring oss gjerne på 61162800 i dag, vi har plass på dagen!

Send gjerne en mail i stedet om du foretrekker det drift@kildevangen.no

 

Call Now Button