fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Disse spørsmålene er hentet fra Anonyme Alkoholikere:

Nedenfor står noen av de spørsmål vi måtte svare på. Det er vår personlige erfaring at enhver som svarer JA på fire eller flere av disse tolv spørsmål ganske klart har et alkoholproblem.

Hvorfor ikke selv gå løs på disse spørsmålene. Husk at det ikke er noen skam å erkjenne at du har vanskeligheter med helsen din. Hvis du har et slikt problem er det viktig at du gjør noe med det.
Du kan gjerne skrive ut dette dokumentet, slik at du kan svare på spørsmålene i ro mak når du har tid til ettertanke. Eller er det kanskje en du er glad i som bør vurdere sine drikkevaner?.

1. Har du noen gang forsøkt å stoppe drikkingen i en uke, eller lengre, bare med det resultat at du ikke greide det?
Ja Nei
De fleste av oss har vært langt nede mange ganger før vi kom til AA. Vi ga alvorlige løfter til familien og på arbeidsplassen. Vi ga høytidelige garantier. Ikke noe av dette hadde noen virkning på oss før vi sluttet oss til AA. Nå tar vi sakene lettere. Vi lover verken oss selv eller andre noe som helst. Vi konsentrerer oss ganske enkelt om ikke å ta den første drinken i dag. Vi holder oss edru en dag om gangen.

2. Blir du ergerlig over andres råd når de forsøker å få deg til å slutte å drikke?
Ja Nei
Det er mange som prøver å hjelpe folk med alkoholproblemer. Men de fleste alkoholikere blir ergerlige når de får råd for deres egen drikking. AA tvinger ikke sine råd på noen. Men blir vi spurt, forteller vi om våre medlemmers erfaringer, og vi gir noen få praktiske forslag om hvordan vi kan leve uten alkohol.

3. Har du noen gang forsøkt å få kontroll med drikkingen ved å gå over fra den ene drikkevaren til en annen?
Ja Nei
Vi så alltid frem til en sikker mate å drikke på. Vi gikk over fra brennevin til vin eller øl. Eller vi satte vår lit til vann som fortynningsmiddel. Eller vi tok drinken bar og holdt oss borte fra blandevannet. Vi forsøkte å drikke bare til bestemte tider. Men uansett hvilken metode vi startet med, ble vi uten unntak fulle.

4. Har du det siste året «reparert» om morgenen?
Ja Nei
De fleste av oss er av egen erfaring overbevist om at svaret på dette spørsmål gir en nesten sikker antydning om en er på vei til å bli alkoholiker eller ikke – eller allerede har nådd slutten på normal drikking.

5. Misunner du folk som kan drikke uten å komme i vanskeligheter?
Ja Nei
Det er klart at millioner av mennesker kan drikke selskapelig og enkelte ganger kraftig uten at de skader seg selv eller andre alvorlig. Har du noen gang undret deg over hvorfor alkoholen så ofte innbyr til ulykke nettopp for deg?

6. Har drikkingen din blitt verre de siste årene?
Ja Nei
Alt tilgjengelig materiale viser at alkoholisme er en gradvis tiltakende sykdom. Så snart en person ikke lenger har kontroll over drikkingen sin, blir problemet verre og faller aldri bort. En alkoholiker har til slutt bare tre utveier:
• å drikke seg ihjel
• bli satt i anstalt, eller
• å holde seg borte fra alkohol i enhver form
Det er et enkelt valg.

7. Har drikkingen skapt problemer i hjemmet?
Ja Nei
Mange av oss pleide å påstå at vi drakk på grunn av ubehageligheter eller plagsomme forhold hjemme. Sjeldent falt det oss inn at problemer av dette slaget heller blir forverret enn løst ved ukontrollert drikking.

8. Forsøker du ved selskapelige tilstelninger, hvor det er begrenset med drikkevarer, å få noen glass ekstra?
Ja Nei
Når vi var tilstede ved slike anledninger, styrket vi oss med en drink enten før vi gikk, eller så skaffet vi oss noe mer enn vår rasjon av vertens beholdning. Som regel hadde vi selv med oss noe ekstra, eller sørget for å få av andre. Ofte sørget vi også for å skaffe oss noe mer etterpå.

9. Har du trass i bevis for det motsatte fortsøkt å hevde at du kan slutte å drikke av egen fri vilje når som helst du ønsker det?
Ja Nei
Selvbedrag synes å være naturlig for en som har problemer med alkohol. De fleste av oss i AA forsøkte mange ganger å slutte å drikke uten hjelp fra andre. Vi greide det bare ikke.

10. Har du det siste året blitt borte fra arbeid på grunn av drikking?
Ja Nei
Da vi drakk og var borte fra arbeid, forsøkte vi ofte å gi gyldig grunn for sykdom. Vi brukte mange skavanker som unnskyldning for fraværet. I virkeligheten holdt vi oss selv for narr.

11. Har din hukommelse noen gang sviktet når, eller etter at du har drukket?
Ja Nei
Da hukommelsen sviktet, var vi visstnok virksomme på en spesiell måte, men vi husket ikke noe etterpå. Dette synes å være en gjenganger i drikkehistoriene for mange av oss som erkjenner å være alkoholikere. Vi kjenner nå ganske godt alle vanskeligheter vi kom opp i mens vi var uansvarlige og uten hukommelse.

12. Har du noen gang følt at du kunne gjøre mer ut av livet hvis du ikke drakk?
Ja Nei
AA alene kan ikke løse alle dine problemer. Men når det gjelder omgang med alkohol kan vi vise deg hvordan du kan leve uten hukommelsestap, uten tømmermenn, uten samvittighetsnag eller selvmedlidenhet fordi du drikker. En gang alkoholiker alltid alkoholiker. Derfor holder vi i AA oss borte fra den første drinken. Når vi gjør det, lar livet seg forme, det byr på fremgang, og vi blir absolutt lykkeligere.

Hvilket resultat fikk du?
Svarte du ja fire eller flere ganger?
Hvis du gjorde det, er det mulig at du har et alvorlig alkoholproblem, eller at du får det i ikke så alt for fjern fremtid.
Hvorfor kan vi si dette?
Fordi erfaringene fra hundretusener av alkoholikere med gjenvunnet helse har lært oss noe grunnleggende om symptomene ved problemdrikkingen.
Du er den eneste som med sikkerhet kan si om AA passer for deg. Blir svaret ja kan vi vise deg hvordan vi greide å slutte å drikke.
Hvis du ennå ikke kan gå med på at du har noe problem med din måte å drikke på, er det i orden for oss. Det eneste vi foreslår er da at du bør være oppmerksom på den fare som lurer.
Om du trenger hjelp, er du når som helst velkommen blant oss.

Kildevangen Behandlingssenter bruker Anonyme Alkoholikeres 12- trinns- program i behandlingen.
Kildevangen-Et lite sted med et stort hjerte❤️
Tlf 61 16 28 00

Call Now Button