fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Det er flere årsaker til alkoholisme.

Først og fremst så er alkohol et rusgivende middel som gir en følelse av velbehag, egen kraft eller styrke. Men virkningen er også avhengig av situasjon, kultur og forventning.

Når en alkoholiker ikke drikker føler han ofte på usikkerhet og angst mens drikkeatferd, alkoholinntak, forbindes med avspenning og kontroll med situasjonen.

Dessverre er det også ofte slik at jo mer vanlig det er med alkoholproblemer i hjemmet, jo større fare for at barnet senere blir alkoholiker eller alkoholmisbruker.

Så hvordan kan man kjenne igjen symptomer på alkoholisme?

– Det sentrale trekk ved alkoholismen er at det er en tilstand hvor personen har mistet kontrollen over sitt alkoholforbruk, både ved at vedkommende i det lange løp er ute av stand til å avstå fra å drikke, og ved at den personen ikke kan stoppe å drikke før han eller hun er blitt beruset og fortsatt må holde rusen vedlike.

Drikkevaner både hjemme og ute spiller derfor en stor rolle for menneskers omgang med alkohol og risiko for utvikling av et misbruk og alkoholisme.

Sjansen for å utvikle alkoholisme er mange ganger så stor blant de nærmeste slektninger til alkoholikere og arv er derfor bare én av mange faktorer.

Nyere forskning antyder at 50-60% av alkoholisme skyldes genetiske faktorer, resten (40-50%) skyldes sosiale.

Alkoholisme er som du skjønner et stort samfunnsproblem og kan føre til store lidelser for personen det gjelder, familien, venner og samfunnet generelt. For personer som allerede har utviklet alkoholisme er det heldigvis mulig å få hjelp.

Vi på Kildevangen har i en rekke år hjulpet mange som sliter med alkoholproblemer.
Våre klienter kommer fra hele Norge og vi har et tilbud som tilpasses hver og en med individuell behandling.
I naturlige omgivelser med nærhet til naturen gjør vi ditt opphold best mulig slik at du kan dra herfra med en «verktøykasse» som gjør et godt edruelig liv mulig.

Ta kontakt med oss i dag.

Vi har plass på dagen!

 

Call Now Button