fbpx

Av: Malin Bratvold Amsrud

17.9.2023

Fyllekuler og alkoholisme

I forrige ukes blogg så vi på benevnelsene «binge drinking» og alkoholisme, og sammenhengen mellom disse. I dagens blogg zoomer vi litt nærmere inn på fenomenet «binge drinking». «Binge drinking», her løst oversatt til «fyllekuler» på norsk, er et fenomen som absolutt ikke kun forekommer blant ungdom. Såkalte fyllekuler er typisk relatert til miljømessige faktorer og kulturelle forhold, noe man kan se gjenspeilet i den norske drikkekulturen!

Illustrasjon: Fyllekuler – et kjent fenomen i Norge, kan være medvirkende til at noen fanges i et mønster det er vamskelig å komme ut av. (Illustrasjon hentet fra Freepik.com).

Drikke(u)kultur

«Binge drinking» eller fyllekuler er definert av at en person konsumerer store mengder alkohol på kort tid, og mister kontroll over inntaket. I Norge er slik drikking sosialt akseptert og til og med forventet, spesielt i festlige sammenhenger. Hos Kildevangen behandlingssenter har vi mang en gang sett at slik type drikking absolutt ikke er så ufarlig som man gjerne tror – mange som ender opp som alkoholikere har gjerne startet ut som ivrige «fylledrankere» tidlig i sin drikke-karriere.

Nordmenns drikkemønster innebærer det som er kjent som «helgefylla», betyr ofte høyt alkoholkonsum i sosialt lag. Mens det å drikke (moderat) i sosiale situasjoner ikke nødvendigvis er et problem, kan tap av kontroll over mengde alkohol føre til alvorlige konsekvenser.

Negative konsekvenser

Overstadig drikking kan resultere i risikofylt adferd som ulykker, skade på en selv og andre, endret oppførsel som kan påvirke personlige relasjoner og jobbmessige forhold, samt negative økonomiske konsekvenser. Fyllekuler krever ofte mye penger, og en person kan ende opp med å bruke enda mer når de er påvirket.

Et mulig forstadium til alkoholisme

Som nevnt innledningsvis kan problemet ha verre alvorlige og langvarige konsekvenser knyttet opp mot alkoholavhengighet. «Binge drinking» kan være et forstadium til alkoholisme, en kronisk sykdom preget av manglende evne til å kontrollere eller stoppe alkoholinntaket, til tross for de negative konsekvensene drikkingen innebærer.!

Risikoen for å utvikle alkoholisme er større for de som gjentatte ganger drikker for mye, sammenlignet med de med et moderat drikkemønster.

Overstadig drikking, eller gryende avhengighet?

Det kan være vanskelig for mange å skille mellom perioder der man drikker overstadig, og en eventuell gradvis utvikling av et større alkoholproblem. Hvis du er i tvil om du kan ha utviklet alkoholisme eller opplever hyppigere fyllekuler, er det viktig å søke hjelp. På Kildevangen Behandlingssenter for alkoholisme har vi opparbeidet oss omfattende kunnskap om rusproblematikk, blant annet tegnene på en gryende avhengighet. Ta gjerne kontakt med Kildevangen behandlingssenter hvis du har spørsmål om symptomer, kjennetegn og behandlingsmuligheter.

Vårt mål er å hjelpe deg på veien til en bedre forståelse av din situasjon og tilby god, personlig og profesjonell støtte og behandling. Du er ikke alene, og det finnes hjelp tilgjengelig for de som trenger det.

Call Now Button