fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

10.12.2023

Fylla – et samfunnsproblem?

Hver søndag ser vi konsekvensene av overstadig fyll. Ramponerte biler, slåsskamper, økt antall mennesker som besøker legevakten i forbindelse med rusrelaterte problemer – legevaktene rapporterer blant annet om fallskader, alkoholforgiftninger og økt antall seksuelle overgrep i forbindelse med rus og -alkoholbruk.

Utbredt alkoholbruk

Så hvorfor forholder vi oss ikke til fyll som et samfunnsproblem? Ett forenklet svar på dette kan jo være hvor utbredt alkoholbruk er: 90 prosent av oss nordmenn drikker. Alkohol er også lovlig, og bruk av alkohol blir gjerne sett på som noe positivt. Likevel kan vi søndag etter søndag sette oss ned og diskutere helgens mange negative hendelser oppstått i forbindelse med helgefylla. Fylla er ikke bare lek og more, den kan også være direkte skadelig.

Illustrasjon: Landets legevakter rapporterer om ulike negative hendelser i forbindelse med «fylla». Man kan kanskje sammenligne fylla med et uvær som kommer innover landet hver helg: Man er så vant til at det kommer at man venner seg til skadene og ødeleggelsene som følger med.

Et spørsmål som melder seg er – er det lettere å akseptere de mange skadene som følger med fylla, enn å vise empati og omsorg til de menneskene som sliter med alvorlig rusmiddelavhengighet og rusrelaterte plager? Fordi det er altså slik at det ikke er alle som tåler alkohol like godt, og dette kan være relatert til mange ulike faktorer, slik som at man er disponert for en avhengighetslidelse, miljø, sårbare livsfaser, også videre. Et annet spørsmål som melder seg, er om man kan endre holdningene til alkohol, for så å også redusere de skadelige konsekvensene av et ikke alltid «sunt» drikkemønster.

Nordeuropeisk drikkemønster

Nordmenns alkoholbruk ligner drikkemønsteret til flere av de andre landene i Nord- Europa, selv om alkoholforbruket i Norge er lavt om man sammenligner med flere andre land i Europa. Nordmenns drikkekultur, som Kildevangen Behandlingssenter også har skrevet om i tidligere blogger, ligner den man kan se i flere nordeuropeiske land. I helgene og i festlige lag drikker man gjerne som om det skulle være livets siste dag.

Alle en del av problemet – og løsningene

Tilbake til spørsmålet om det kan være mulig å endre holdninger til alkohol og andre rusmidler. Om man er modig nok til å kalle alkoholbruk for et samfunnsproblem, hører det med at man må akseptere at de fleste er en del av problemet – men på samme måte er vi også alle en del av løsningen. Alle må se på sin egen atferd og egne holdninger. En slik refleksjon kan ikke bare være forbeholdt «de narkomane», eller «alkoholikerne».

På Kildevangen Behandlingssenter anerkjenner man både rus og alkoholproblematikk som et større samfunnsmessig problem, samtidig som fokuset er på enkeltindivider som sliter med alkoholavhengighet, og deres nærmeste. På samme måte som alle kan være en del av løsningen i forhold til alkoholproblematikk på samfunnsnivå, er den enkelte en ressurs på veien mot målet mot å bli fri fra alkoholavhengighet. Og behandlerne på Kildevangen kan hjelpe deg med å se egne ressurser, og støtte deg på veien mot dette viktige målet.

Call Now Button