fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Ettervern for oss på kildevangen er å støtte tidligere klienter fra behandling med å bevare et godt rusfritt liv.

Det er viktig med ettervern for alkoholikeren/den rusavhengige selv, for personens familie, vennekrets, i arbeidslivet og ikke minst i det sosiale liv. All erfaring viser at ettervern for mennesker med alkoholproblemer er helt avgjørende for å kunne nå et langsiktig mål som innebefatter rusfrihet. Også pårørende/ de aller nærmeste er selvsagt velkomne til Kildevangens ettervernsmøter og helgesamlinger.

Det er helt avgjørende for motivasjonen at klienten får sjansen til å sette seg et mål for videre vei i livet og det å kan føle på en ny start. Ettervern kan gi varig gevinst, og løsningen for et godt liv videre er å følge opp sine tanker og sin støtte rundt seg. Vi på kildevangen har kunnskapen, kompetansen og ressursene til hjelp videre i livet for deg og dine nærmeste.

Med å ha etterverns-kurs oppmuntrer til mellommenneskelig samarbeide, og styrker samtidig motivasjonen for å bevare det rusfrie livet, styrke evnen til å motstå drikkepresset, oppfatte og gi akt på faresignalene slik at en kan forebygge tilbakefall. Det å være til støtte for den enkelte ved kriser, når det er vansker som måtte inntreffe og være rede til å hjelpe er viktig for videre fremgang.

Pårørende er som sagt også hjertelig velkomne på møtene og du behøver heller ikke å ha vært klient ved Kildevangen for å delta på disse møtene. Kildevangen har et tett samarbeide med Ettervern Norge, dette for å sikre våre klienter et trygt og godt ettervern basert på 12- trinns modellen i etterkant av behandlingen hos oss. Dette er ment som et tilbud i tillegg til selvhjelpsgrupper som feks AA Anonyme Alkoholikere, NA Anonyme Narkomane eller Al-Anon.

Call Now Button