fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no
Av: Malin Bratvold Amsrud

3.9.2023

Er alkohol sunt?

Det florerer av myter knyttet til hesegevinsten av alkohol. I dagens blogg fra Kildevangen behandlingssenter skal vi ta en litt nærmere kikk på myten «alkohol er sunt».

For er det egentlig det?

Illustrasjon:. Det er den totale mengden alkohol i kroppen som har betydning, uavhengig av type alkoholholdig drikke.
Ulike faktorer spiller inn

Alder er en faktor som har betydning for hvordan alkohol påvirker kroppen: høyere alder betyr vanligvis at man har høyere risiko forbundet med alkoholkonsum, men det betyr ikke at unge voksne tåler «alt», som man gjerne sier på folkemunne. En annen faktor som er medvirkende for skadevirkningen av alkohol på den enkelte er mengde: jo flere glass man tar, jo mer øker risikoen for negative konsekvenser for helsen. Det er også vanskelig å fastsette en konkret grense for trygt alkoholforbruk. Likevel anbefaler mange land en grense for alkoholbruk for å redusere skadene i befolkningen.

Total mengde alkohol avgjørende

Skadevirkningene av alkohol avhenger både av mengden man drikker over tid og hvor mye man drikker på en gang: det er den totale mengden alkohol i kroppen som har betydning, uavhengig av type alkoholholdig drikke.
Faktisk kan både høyt og lavt alkoholforbruk kan medføre skadelige konsekvenser for helsen, da individuelle forskjeller spiller en rolle i hvor skadelig alkoholen er for hver enkelt person. Kvinner påvirker for eksempel annerledes enn menn, ikke minst på grunn av lavere kroppsmasse.

En myte tilbakevist av forskning

Det er en myte at litt alkohol er sunt, og forskningen har tydelig motbevist dette. All alkohol, og alle typer alkohol, øker risikoen for helseskader. Det er bedre for helsen å ikke drikke i det hele tatt! Dessverre er de mulige helsefremmende substansene i drikker med alkoholprosent ikke tilstrekkelig helsefremmende til å kunne balansere ut, og langt mindre gi en helsegevinst, sett opp mot den skadelige virkningen av alkoholen.

Drikking er ikke sunt

Verdens helseorganisasjon (WHO) understreker at det ikke finnes studier som viser at eventuelle positive helseeffekter av lett og moderat drikking, som knyttes til hjerte- og karsykdommer og type 2 diabetes, oppveier den økte kreftrisikoen forbundet med samme nivå av alkoholforbruk.

Det er viktig å være oppmerksom på de skadelige virkningene av alkohol, uansett hvor liten mengde man inntar. Å ta ansvar for egen helse og velvære betyr å vurdere alkoholens påvirkning og ta informerte valg.

For noen som sliter med alkoholavhengighet kan kanskje dette være en gladnyhet! Å være avholdende gir positive gevinster for helsen, og er bra for alle, ikke bare alkoholikere! *

(*Alkoholisme er en sykdom som blant annet er kjennetegnet av at man ikke selv har kontroll over sitt alkoholkonsum, og man må avstå fra alkohol for å kunne bli frisk.)

Kilde: avogtil.no

Call Now Button