fbpx

Av: Malin Bratvold Amsrud

15.3.2024

Cannabisbruk hos unge – ikke så ufarlig som man kanskje skulle tro!

Kildevangen Behandlingssenter har i tidligere blogger drøftet negative virkninger av ulike rusmidler, deriblant alkohol. I denne ukens blogg ser vi nærmere på cannabisbruk og unge mennesker. Mange mennesker, og spesielt unge mennesker, tenker at cannabisbruk er ufarlig, men – ser vi på resultatene fra en nylig publisert studie, så viser disse at cannabisbruk er forbundet med betydelig risiko for negative konsekvenser for unge menneskers mentale helse.

Alkoholproblemer, alkoholisme, behandling, kildevangen

Illustrasjon: Cannabis er ikke så ufarlig og trygt som mange unge tenker, og kan gi økt risiko for selvmordstanker og depresjon. Forskerne bak resultatene gir et klart råd til foreldre om å snakke med barna sine om cannabis (Bildet er hentet fra Freepik.com)

Resultatene fra en studie publiser i tidsskriftet JAMA i mai 2023 viser nemlig at tenåringer som bruker cannabis regelmessig, men som ikke er avhengige, har større sjanse for å ha selvmordstanker og være deprimerte enn unge som avstår fra cannabisbruk. Tenåringer som opplever avhengighet – at de ikke klarer å slutte selv om de vil, har en enda større sannsynlighet for å oppleve slike negative tanker og stemningsleie. Forskerne som utførte denne studien, hentet informasjon fra en spørreundersøkelse som ble distribuert til 68.000 amerikanske tenåringer mellom 12-17 år, og datainnsamlingsperioden var fra 2015-2019.

Studiens førsteforfatter hevder at cannabis ikke er så ufarlig som mange unge mennesker tror. Forskeren, som er førsteamanuensis i klinisk psykologi, ble overrasket over resultatene som viste at også bruk av cannabis «bare av og til» hadde så stor innvirkning på de unge deltakernes mentale helse. Forskeren uttaler videre at ved økt bruk, øker risikoen for depresjon og selvmordstanker. Hans klare råd er at foreldre snakker om cannabisbruk og mental helse, slik at unge kan bli klar over de mulige negative effektene, slik som langsommere tankegang, depresjon, selvmordstanker, aggresjon og dårligere skoleresultater, for å nevne noe.

Alkoholproblemer, alkoholisme, behandling, kildevangen

Illustrasjon: Cannabis regnes som et mildt rusmiddel, men risikoen for skadelige virkninger, øker ved økt bruk. (Bildet er hentet fra Freepik.com).

Studiens forfattere nevner at cannabisbruk også kan være selvmedisinering av mentale problemer hos de unge, og at noe kan forklares av dette. Studier av nyere dato antyder at cannabis kan lindre symptomer på mentale utfordringer i et «der-og-da» perspektiv, men at symptomene vil forverres på lang sikt. Blant ungdommer i USA er cannabis det mest brukte av de ulovlige rusmidlene. I Norge ses det også blant mange unge en liberal, nærmest positiv holdning til cannabis. Men det er viktig å være klar over de mulige negative effektene, selv i små doser, på unges mentale helse.

#Mentalhelse #Unge #Rus #Rusproblemer #Alkoholisme

Call Now Button