fbpx

Av: Malin Bratvold Amsrud

10.9.2023

Binge drinking, fyllekuler og overstadig fyll

Kjært barn har mange navn…

I dagens blogg fra Kildevangen behandlingssenter skal vi rette oppmerksomheten mot begrepet «binge drinking» og se nærmere på hvordan fyllekuler kan være relatert til alkoholavhengighet, samt klargjøre forskjellen mellom de to begrepene.

Hva er «binge drinking» og fyllekuler egentlig?

I Norge har vi en sterk kultur knyttet til alkohol, og både blant voksne og unge mennesker er fyll og fyllekuler et fenomen vi ofte støter på.
Men hva er egentlig fenomenet «binge drinking»? Eller sagt på en annen måte: hvordan kan vi nærme oss en definisjon på hva slags type drikking fyllekuler er består av? De fleste vet jo hva en fyllekule er, men finnes det mer til begrepet enn det man vet på folkemunne?
På en enkel måte kan vi si at «binge drinking» refererer til en type drikking der man kan holde seg unna alkohol i lengre perioder, men når man først begynner å drikke, mister man kontrollen over inntaket og ender opp med å drikke mye mer enn man bør. Slike fyllekuler er ofte knyttet til sosiale og miljømessige faktorer, som tillærte drikkemønstre fra hjemmet eller vennekretsen.

Glidende overgang mellom alkoholisme og stadige fyllekuler

Overgangen mellom fyllekuler og alkoholisme kan være flytende, da overdreven drikking over tid kan føre til alkoholavhengighet. Det å miste kontrollen over alkoholinntaket, slik at man ender opp med å drikke mye mer enn man burde og ønsker, har klare likhetstrekk med drikkemønsteret til en alkoholiker. Men til forskjell fra alkoholisme, er det ikke nødvendigvis en avhengighet til alkohol forbundet med fyllekuler. Som rusbehandlingsklinikk ser man på Kildevangen at det likevel ofte kan være en sammenheng mellom alkoholisme og fyllekuler, eller såkalt «binge drinking».

Illustrasjon: Fyllekuler kan være både helseskadelig, og kan på sikt føre til alkoholavhengighet, og kanskje ender man opp med slipset på hodet etter en hard fyllekule, som denne uheldige mannen her har gjort. (bildet er hentet fra freepik.com).

Fyllekuler er risiko-drikking!

Likevel kan denne typen drikking være helseskadelig, spesielt for ungdom der hjernen fortsatt er i stor utvikling. I tillegg kan overstadig fyll føre til ulike former for risikoadferd. Det er bekymringsfullt at norsk ungdom, ifølge forskning, er blant verdensledende når det gjelder fyllekuler, da dette gir oss en pekepinn på hvordan det står til med den norske drikkekulturen (forskning.no). Fyllekuler kan være forbundet med risiko, og adferden ikke alltid så uskadelig som man gjerne tenker!
I neste ukes blogg skal vi se nærmere på fenomenet fyllekuler og utforske nærmere konsekvensene av denne typen drikking, knyttet opp mot alkoholisme.

Call Now Button