fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

Alkoholisme er en sykdom man aldri blir frisk fra, og får man ikke behandling kan den få dødelig utfall. Ettervern Norge skriver: man kan lære seg å leve med alkoholisme og få et fullverdig og rikt liv, men dette krever at man holder seg borte fra rusmidler til evig tid.

Ettervern Norge beskriver videre at den gleden man for søkte i rusen må man og lete etter andre steder. Og kanskje finnes gleden allerede rundt deg: med venner og familie, og de små tingene i hverdagen.

Alkoholproblemer behandling

Det er ofte i de små lysglimtene i hverdagen at den virkelige gleden finnes. Det er uansett viktig å jobbe med sin identitet som rusfri, skal man forbli rusfri etter behandling. mange kjenner ikke seg selv som rusfri, og vet ikke helt hva man skal ta seg til uten alkohol. I møte med problemer og dilemmaer kan det derfor være lett å ty til alkoholmisbruk, selv etter lengre tids behandling ved et behandlingssted for alkoholisme.

Gamle vaner og mønstre kan gjøre at man trekkes tilbake inn i et mønster der man drikker. I tillegg er det sjelden kun alkoholmisbruk som må jobbes med i den avgjørende etterverns fasen. Det kan være praktiske problemer som må løses opp i, kanskje ønsker man å skifte jobb, og noen ganger trenger man å ikke jobbe i det hele tatt. Ofte må man kvitte seg med tidligere rusvenner, og vurdere på nytt hvem man vil ha i sin omgangskrets. Dette kan naturligvis være en tøff fase for mange: støtte og veiledning i denne fasen er helt nødvendig. Ettervern Norge er et slikt tilbud som kan hjelpe de som har vært plaget av alkoholmisbruk og har gått igjennom rus avvenning hos et behandlingssted for alkoholisme.

Sentralt i ettervernet står det å bidra til at klienter som har vært i behandling kan få fortsette å leve rusfritt. Ettervern Norge beskriver ettervern som en bro mellom rusbehandlingen og det virkelige livet som venter: med familie, venner ,jobb og forventninger. Deltakelse i etterverns grupper kan være viktig i denne fasen, og det er dette Ettervern Norge består av. Gruppene er etablert i ulike deler av Norge, og her kan tidligere rusmisbrukere søke støtte og hjelp i hverandre. Skulle det oppstå kriser eller tilbakefall, kan også gruppene være til hjelp. deltakelse i etterverns- grupper kan øke motivasjon for et rusfritt liv og øke sjansene for å holde seg rusfri. Også medavhengige er velkommen til møtene, men dette er opp til hver enkelt.

«Hvis du vil ha noe du ikke har, da må du jo gjøre noe du ikke har gjort før»

Bildet over: Fra en av de trivelige stuene våre på Kildevangen. 

Call Now Button