fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

I Norge er det et estimert antall av 90 000 personer som lider av alkoholavhengighet. Av foreldre er det fortsatt far som er mest påvirket, men også andelen kvinnelige alkoholavhengige øker.

Barn som vokser opp i hjem preget av rusmisbruk har gjerne en større sjans for å senere også selv utvikle slike problemer. I tillegg kan barna føle på et vidt spekter av følelser- alt av kjærlighet, frykt og skam kan føles på samme tid.

Rusmisbruk kan føre til scener som kan være skremmende for barn, på en annen måte enn for voksne. For voksne er effekten av misbruk mer avhengig av personlighet og omfang, mens endring av typisk oppførsel- snakkemåte, humør også videre, føre til at de kjenner på en skremmende utrygghet, som vanskelig kan overdrives. Å leve tett på en alkoholiker eller annen rusmisbruker kan være belastende for både voksne og barn. Barn tar gjerne mer ansvar enn de burde for sine foreldre- med en resulterende skamfølelse når de ikke klarer å hjelpe. Det er typisk at alkoholisme ties i hjel innad i familien, så ingen skal finne ut av hva som egentlig foregår. Dette er i og for seg en naturlig reaksjon, men det er viktig at barn har en trygg voksenperson de vet de kan snakke med. De små barna og yngre tenåringene bør ikke oppfordres til å forsøke å «gjøre» noe med problemet, de gjør antageligvis allerede for mye, når fokuset heller skulle vært på dem selv, deres liv og interesser. Likevel, for barna fra ca 15 års alder kan det være godt å vite at man kan prøve å bryte tausheten i familien, og tørre å adressere elefanten i rommet. Dette kan også føre til at alkoholikeren søker hjelp, selv om det kan åpne for vanskelige følelser innad i familien.

 

Viktig for barn er trygghet, stabilitet og beskyttelse, her feiler gjerne alkoholikeren, på sentrale områder innen sin foreldrerolle. Å vokse opp i et hjem preget av alkoholisme er noe de færreste kommer umerket fra. De ambivalente følelsene kan føre til opprivende indre konfikter og frustrasjon av barnet, som uten kontroll over situasjonen, og påvirket av dens konsekvenser, blir fanget i en vanskelig situasjon.

Det er viktig at den alkoholavhengige søker hjelp, dette er noe familien – ektefelle, samboer, foreldre og lignende ofte kan bidra med- til å for eksempel kontakte et behandlingssted for alkoholikere. Hos Kildevangen behandlingssenter for alkoholisme, tar vi hele familien med i betraktning, gjennom blant annet familiedager og – samtaler. Ta gjerne kontakt i dag, om spørsmål knyttet til egen eller andres situasjon.

 

Call Now Button