fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

I forrige ukes blogg skrev vi om at alkoholforbruk kan ha konsekvenser for tredjeparter, i det som kalles passiv drikking. Tredjeparter kan være barn: som kan påvirkes både under graviditet og under oppvekst, arbeidsliv, og den generelle befolkningen. Vi skrev også at negative konsekvenser av andres alkoholforbruk på tredjeparter kan være av mer eller mindre alvorlig art, og forekomme i ulike kontekster. I forrige ukes blogg så vi nærmere på hvilke negative følger alkoholforbruk kunne ha for barn som tredjepart mens i dag skal vi se litt nærmere på følger for arbeidsliv og den generelle befolkning.

Arbeidsliv

Følger av alkoholbruk og alkoholmisbruk for arbeidsliv kan være følgende: økt sykefravær, mindre utestevne, ulykker, samt arbeidsledighet. Drikking er viktig sosial del av arbeidslivet, slik som med den berømte «arbeidspilsen», og kan være vanskelig å unngå, vil man henge med sosialt. Samtidig har mange norske arbeidstakere rapportert negative konsekvenser av kollegaers drikking, slik som blant annet bekymring for kollegaer, samt utestenging fra det sosiale fellesskapet. I norsk sammenheng er det gjort lite forskning relatert til sammenhengen mellom alkoholforbruk og ulykker og alkoholforbruk og arbeidsløshet. Fhi.no beskriver at internasjonal forskning derimot viser til sammenhenger mellom alkoholbruk og generelt sykefravær. Fravær her inkluderer ulike kategorier, slik som å komme for sent og dra tidlig. Alkoholrelatert nærvær, der arbeidstakere er på jobb beruset, er et annet problem for arbeidslivet, og øker blant annet risikoen for ulykker og nedsatt produktivitet. Ifølge en Norsk undersøkelse er det i Norge lite utbredt med alkoholrelatert sykefravær, mens nedsatt produktivitet på grunn av alkohol i høyere grad er vanlig. En kvalitativ studie har likevel vist at risikofylte alkohol bruk hos kun noen få ansatte kan være årsak til store problemer i en bedrift, blant annet sosiale problemer og økonomiske problemer. Alkoholrelatert fravær og nedsatt produktivitet varierer mellom bransjer, og er mest utbredt i restaurant og -utelivsbransjen.
Befolkningen
Om man ikke selv drikker kan man likevel påvirkes av at andre gjør det. Konsekvensene av andres drikking på en selv kan være mer eller mindre alvorlige. Mindre alvorlige konsekvenser kan være, eksempelvis støy fra berusede personer, mens mer alvorlige konsekvenser innebærer slik som vold og en voldtekt. Negative konsekvenser av andres drikking er utbredt blant ulike befolkninger, skriver fhi.no. Ifølge undersøkelser er det de minst alvorlige konsekvensene slik som støy, som er mest utbredt. FHI rapporterer videre at, ifølge undersøkelser at i Nord-Europa er det mest unge single, bosatt i byområder, som var mest utsatt for negative konsekvenser av andres drikking. Gjerne er det slik at de som også drikker selv er mest utsatt for negative konsekvenser fra andres drikking.
At alkoholmisbruk og alkoholisme kan ha negative følger for andre enn bare den som drikker, er Kildevangen behandlingssenter kjent med. Det er derfor vi inkluderer familie og pårørende i behandlingen. Alkoholisme og alkoholmisbruk går utover kun avhengighet og misbruk, og påvirker til slutt de fleste rundt den som drikker negativt. I tillegg er alkoholisme en enorm belastning, både psykisk og fysisk, for den avhengige. Ta gjerne kontakt med Kildevangen om du eller andre sliter med alkoholmisbruk, og lurer på om behandling for alkoholisme kan være det rette valget.

Call Now Button