fbpx

Av: Malin Bratvold Amsrud

6.8.2023

Reklameforbudet mot alkohol i sosiale medier skaper forvirring

Det er reklameforbud mot promotering av alkohol, og dette gjelder også i sosiale medier. Helsedirektoratet har utført tilsyn og sendt ut varsler, noe som har skapt reaksjoner.

Det ser ut til at det hersker forvirring rundt reklameforbudet når det kommer til sosiale medier. Selv om virksomhetene også selv ønsker å etterleve forbudet, viser det seg at det ikke er like lett å definere rammene av forbudet på sosiale medier som i andre kanaler: en fersk rapport utarbeidet av Rambøll på vegne av Av-og-til viser nå at reklameforbudet i liten grad følges, og at det finnes en stor mengde brudd på forbudet.

alkoholproblemer, alkoholisme, behandling, rehab, utbrent, pillemisbruk

Illustrasjon: reklameforbud på sosiale medier skaper reaksjoner (bilde hentet fra avogtil.no)

Alkohol har store negative følger for det norske samfunnet. Blant annet koster alkoholbruk Norge opp mot 100 milliarder kroner hvert år og i tillegg har 13 prosent av befolkningen hva man kaller en risikofylt alkoholbruk, og ikke mindre enn 90 000 barn vokser opp med en forelder som drikker mer enn de bør og skal, Alkoholloven er et verktøy som skal begrense de skadelige effektene av alkohol, og reklameforbudet er et sentralt ledd i å nå dette formålet, der reklameforbudet skal bidra til å redusere alkoholrelatert påvirkning. Dette er spesielt viktig i sosiale medier, der blant annet mange unge mennesker er aktive brukere.

Reklameforbudet er et positivt forbud, i og med at det kan begrense unødvendig og uheldig eksponering for promotering av alkohol, og det er viktig at forbudet også håndheves på sosiale medier. Samtidig er det viktig at myndighetene definerer forbudet tilstrekkelig når det gjelder sosiale medier, slik at det blir mulig for virksomheter å etterleve det på en god måte.

– Hvilke tanker har dere om reklameforbudet?
– Har du sett poster på sosiale medier som minner om reklame, og hvilke tanker har du rundt dette? Legg gjerne igjen en kommentar på Kildevangens Facebook side eller Kildevangens Instagram profil!

Les mer her: Reklameforbud mot alkohol i sosiale medier – Av-og-til (avogtil.no)

Call Now Button