fbpx

Alkoholisme symptomer gammel

Symptomer og tegn på alkoholisme
Alkoholisme er en sykdom. Diagnosen stilles oftere på grunnlag av atferd og nedsatt funksjon i dagliglivet, enn på grunnlag av spesifikke medisinske symptomer. Bare to av de diagnostiske kjennetegnene er fysiologiske, det vil si har med kroppsfunksjoner å gjøre. Det er toleranseendringer (må drikke mer) og abstinenssymptomer ved stans i drikkingen.

Alkoholmisbruk og alkoholisme er forbundet med en lang rekke medisinske, psykiatriske, sosiale, kriminelle, yrkesmessige, økonomiske og familiære problemer. Eksempelvis er alkoholisme hos en eller begge foreldre årsak til mange familieproblemer som skilsmisse, mishandling av ektefelle, misbruk av barn, vanskjøtsel av barn, behov for sosialtjenester og kriminell atferd.
Vanskelig å oppdage tidlig

De fleste alkoholikere går uoppdaget av leger og helsepersonell. Det skyldes først og fremst at alkoholikeren kan skjule drikkingen sin, benekte problemer som forårsakes av eller forverres av drikkingen, den gradvise utviklingen av sykdommen og kroppens evne til å tilpasse seg de økende alkoholmengdene.

Familiemedlemmer benekter ofte eller underslår alkoholproblemet. Uforvarende bidrar de til at alkoholismen fortsetter ved å dekke over problemet eller ved å overta ansvaret for familien eller økonomien. I mange tilfeller kan drikkingen lenge holdes skjult for familien og helsepersonell.
Tidlige symptomer og tegn

Når alkoholikere konfronteres med at de har et alkoholproblem, vil de som regel benekte at de har slike problem. Alkoholisme er en mangeartet sykdom og påvirkes ofte av alkoholikerens personlighet så vel som andre faktorer. Derfor vil symptomer og tegn gjerne variere fra person til person. Det er dog visse atferdstrekk og tegn som tyder på at en person har et alkoholproblem. Eksempler på slike trekk er angst, irritabilitet, søvnvansker, hyppige fall, mange blåflekker, kronisk depresjon, skuft eller fravær fra arbeid eller skole, tap av jobb, skilsmisse eller separasjon, økonomiske problemer, hyppig beruselse, vekttap og bilkollisjoner.
Sene symptomer og tegn

Sene symptomer og tegn kan være medisinske tilstander som betennelse i bukspyttkjertelen,ikke-organisk øvre fordøyelsesbesvær (funksjonell dyspepsi), alkoholisk leversykdom,nerveskader (nevropati), blodmangel (anemi), hjerneskade, unormal hjernefunksjon (Wernickes-Korsakoffs encefalopati), magesårog mageblødning.

Barn av alkoholikere har økt risiko for selv å begynne å misbruke alkohol, narkotika, samt å utvikle dårlig oppførsel, angstproblemer og humør/stemningproblemer.

Alkoholikere har høyere risiko for psykiatrisk sykdom og selvmord. De opplever ofte skyld, skam og nedtrykthet – særlig når deres alkoholproblem fører til store tap, f.eks. tap av jobb, vennskap, kjæreste, status, økonomisk trygghet eller fysisk helse. Mange medisinske problemer forårsakes av, eller gjøres verre av, alkoholismen. I tillegg kommer at alkoholikeren ofte mangler evnen til å gjennomføre foreskrevet medisinsk behandling.

Call Now Button