fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no
Av: Malin Bratvold Amsrud

Det er kjent både i forskning og i behandlingspraksis, at en avhengighetsproblematikk ofte er kompleks, og at flere avhengigheter kan opptre sammen. I medisinsk termer kalles dette «samsykelighet», eller «komorbiditet». Det er dette vi skal ta en nærmere kikk på i ukens blogginnlegg.

I overensstemmelse med syndrommodellen for avhengighet finnes det fellestrekk mellom ulike typer av avhengighet, på grunnlag av delte nevrobiologiske og psykososiale sårbarheter. Dette tilsier at man i prinsippet kan utvikle en avhengighet for mange ulike substanser og/ eller aktiviteter. Situasjonelle faktorer (slik som tilgang og tilgjengelighet) er med på å avgjøre hva ulike mennesker blir avhengig av. Det avgjørende for at en avhengighet får utvikle seg handler altså ikke bare om egenskaper ved det man blir avhengig av. Egenskapene ved objektet for avhengigheten, slik som kjemi når det kommer til substans, og strukturelle egenskaper ved en aktivitet, påvirker derimot hvor hurtig og hvor lett en avhengighet utvikler seg.

Rusmisbrukslidelser (RML) er navnet på lidelser som innebærer misbruk av psykoaktive substanser, og innebærer både adferd og mentale aspekter, slik American Psychiatric Association betegner det i 2013. Blant annet er overdreven bruk av alkohol og/ eller andre stoffer (for eksempel nikotin), sentralstimulerende midler, opiater, cannabis og andre inkludert i definisjonen. Pengespill- lidelse (PL) betegnes i den tiende utgaven av International Classification of Disorders, fra 1992, som en ikke- kjemisk avhengighet. PL er et godt eksempel på en avhengighet som kan opptre sammen med alkoholisme. Det finnes flere likhetstrekk mellom RML og PL, inklusive, men ikke forbeholdt til, kjernesymptomer som toleranseutvikling og tap av kontroll, samsykelighet, genetikk og behandlingstilnærming. Blant annet lider flere av de med PL også av RML enn den generelle befolkingen, og flere med RML lider også av PL, sett opp mot den generelle befolkningen. En norsk studie fra 2013 viste at 75% av pasienter med PL inkludert i studien på et tidspunkt hadde misbrukt alkohol. I tillegg hadde 59% på daværende tidspunkt et overdrevent og skadelig alkoholinntak. Det finnes altså indikasjoner på en høy samsykelighet mellom disse to lidelsene.

Det er en kjent problematikk i behandlingssammenheng at ulike avhengigheter opptrer sammen. Noen kan ha problemer med alkohol og matinntak, andre med pengespill og alkohol, også videre. Uavhengig av hva som kom debuterte først, og hvilke kombinasjoner av avhengigjetslidelser som måtte forekomme, er det viktig å ta tak i alkoholavhengigheten når den først har oppstått. Har du spørsmål rundt alkohol og samsykelighet, enten det gjelder deg selv eller noen du bryr deg om: ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Call Now Button