fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

Sommeren nærmer seg, og mange hjerter gleder seg. Likevel er det kanskje ikke alle som gleder seg like mye. For den rusavhengige er ikke forventninger til sommerferien nødvendigvis fylt med glede og lettelse, det samme gjelder kanskje dennes pårørende. Sommer og sol betyr for mange fest og moro. «Moro» alkoholikeren vet at sjelden blir gøy.

Alkoholavhengighet er karakterisert ved å være sammensatt av flere ulike faktorer, med både psykiske, fysiske og sosiale konsekvenser. Den avhengige fortsetter å drikke tross i negative konsekvenser, som nedsatt helse, humør og velvære, og for mange enda en ødelagt sommerferie. På en måte kan man vel si at man ofrer seg selv for å oppnå en tilstand av beruselse. Kanskje kommer man til et stadie der den berusede tilstanden er den nye måten å føle «velvære» og «glede» på, som satt på spissen, kan karakteriseres mer ved et fravær av rus- sug enn uttrykk for ektefølt glede. Å ikke fungere som normalt blir på mange måter den nye måten å fungere normalt på.

Alkoholisme er både sosialt, fysiologisk og miljømessig betinget, og slik vi ser det på Kildevangen- har alkoholisme også en åndelig komponent. Uten å gå i dybden av dette, er det mye som peker på at den åndelige siden av et menneske ikke bør glemmes når man snakker om alkoholisme, og tilfriskning. Andre faktorer som kan spille inn er stress og andre livsstilsfaktorer. Alle disse faktorene skaper til sammen et komplekst bilde av alkoholisme.

Med et helhetlig blikk på mennesket, søker vi på Kildevangen å tilby et bredspektret behandlingstilbud, der hele mennesket blir sett og ivaretatt, gjennom ulike former for terapi, miljøtrening, forelesninger, samt tilpasset involvering av pårørende.  I tillegg til fokus på mental og fysisk tilfriskning, legger vi også vekt på den åndelige siden av tilfriskning- gjennom AA- programmet. Denne helhetlige tilnærmingen har vi sett at virker, gang på gang. Ta gjerne kontakt med oss på Kildevangen for mer informasjon eller spørsmål rundt det vi tilbyr. Kanskje neste sommerferie kan være en å glede seg til?

Call Now Button