fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Godt kjent for de fleste er vel det at alkoholikerens opplevelse av egen identitet kan være fragmentert. På den ene siden har man kanskje sosiale roller som for eksempel det å være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, far, mor, søster eller bror. På den andre siden har man gjerne identiteten som alkoholiker- ja, kanskje har denne rollen tatt mer plass enn man skulle ønske i forhold til den andre rollene, og noen av rollene har kanskje tatt farge av dette aspektet av ens identitet.

En følge av dette kan være at man isolerer seg, og mister viktige sosiale relasjoner. Forskning har vist at et godt sosialt nettverk (her ment i terapautisk sammenheng) kan være en kilde til følelse av sosial tilhørighet. Dette kan være avgjørende for tilfriskning, og tilfriskningens vellykkethet. Sosial tilhørighet kan gi en følelse av å høre til, samt gi en opplevelse av mening og mål. Alt dette er viktige psykologiske behov, og viktig for en god selvoppfattelse. De fleste som sliter med alkoholisme har nok kjent på denne konflikten mellom ulike opplevde identiteter (kanskje gjelder dette tidligere identiteter, før man ble alkoholiker), og opplevd dette som en kilde til frustrasjon og konflikt i eget liv. I arbeidet med tilfriskning kan det å starte arbeidet med å bygge en positiv opplevelse av seg selv og egen identitet, være en viktig faktor for suksess. For å starte dette arbeidet er med avhengig av å ha et trygt nettverk rundt seg, blant annet fordi man ikke «blir til» før i møte med andre.

Det er mange faktorer som kan spille inn når det gjelder hvor vellykket tilfriskningen blir, og på Kildevangen vet vi hvor viktig det er med et støttende, åpent miljø både under behandling og etter. Vi vet hvor viktig dette er for rusmisbrukeren som sliter, og vi legger til rette for et trygt tilfriskningsmiljø, hvor vi også vektlegger viktigheten av et sosialt nettverk for tilfriskning som AA og NA. Vi kan hjelpe deg på veien bort fra avhengighet og, og hjelpe deg over på veien mot et friskere og mer meningsfylt liv.

Kilde:

Dingle, G.A., Cruwys, T. & Frings, D. (2015). Social Identities as Pathways into and out of Addiction. Front. Psychol.

Call Now Button