fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

Skam.. Et lite ord, men et ord med røtter i en virkelighet som er vanskelig for mange. Skam kan være en tung bør å bære. Og som med tunge ryggsekker, kommer man seg mer effektivt videre ved å ta ut det man ikke lenger trenger.

En alkoholiker er en person som gjerne kjenner godt til denne følelser, og hvordan den kan påvirker relasjoner, selvfølelse og hverdagsliv.
Ofte er det heller ikke lett å skille ekte skyldfølelse fra den noe mer diffuse skamfølelsen. Noen ganger kan dette være godt å få hjelp til, og være viktig i arbeidet med tilfriskning.

Alkoholisme er ikke bare en sykdom som påvirker individet, den kan også ha uheldige konsekvenser for miljøet rundt den som lider. Like fullt er det viktig å være klar over, noe nok mang en alkoholiker har kjent på kroppen- at alkoholisme er en sykdom som på mange måter
fortsatt er sterkt sosialt stigmatisert. Det er nok mang en alkoholiker som har vegret seg for å være åpen og for å be om hjelp, nettopp grunnet stigmaet og fordommene rundt alkoholisme.

Noen er kanskje bekymret for om jobben fortsatt venter når de er tilbake fra behandling, og andre kanskje bekymret for hva naboen, kollegaer eller venner vil kunne komme til å si, og atter andre igjen for hva det å skulle gå i behandling kommer til å si for ens gode navn og
rykte. Skamfølelsen som følger av dette stigmaet er nok noe mange i denne situasjonen har kjent på. Kjenner du på denne følelsen er du ikke alene!

«Unnskyldninger» for å unngå behnadling basert på slik som at man mener man ikke trenger det (man tenker kanskje at man kan ordne opp i dette selv), at man ikke er klar for det, eller at det er ubeleilig å skulle sette av tid til behandling, kan ofte også bunne ut i frykten for å bli «stemplet» som en alkoholavhengig, ja til og med som en alkoholiker- som en som bryter med det man oppfatter er det normale i samfunnet. På Kildevangen tenker vi ikke at alkoholisme er noe den avhengige selv er skyld i, eller at dette er en sykdom man skal
skamme seg over. Heller ikke ser vi alkoholisme som et psykologisk problem (selv om sykdommen har psykologiske komponenter og ringvirkninger). Vi ser alkoholisme som en sammensatt sykdom. Blant annet finnes det belegge for å kunne si at alkoholisme også er
fysiologisk betinget. På Kildevangen jobber vi aktivt med tilfriskning for hele mennesket. Vi jobber også aktivt med skamproblematikk, og søker blant annet bevisstgjøring rundt forskjellen på skamfølelse og skyldfølelse.

Med et blikk for alkoholisme som en sammensatt sykdom, mener vi å ha et godt grunnlag for å hjelpe alkoholikeren på vei mot tilfriskning- og ut av skammen. En bevisstgjøring rundt det sosiale stigmaet rundt alkoholisme, og en bevisstgjøring rundt kompleksiteten rundtsykdommen, mener vi er viktig for at de som lider både skal kunne søke hjelp, og nyttiggjøre seg av den hjelpen som blir tilbudt. Som ordtaket sier; det er ingen skam å snu, og som vi på Kildevangen sier; det er heller ingen skam å be om hjelp!

Call Now Button