fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Av: Malin Bratvold Amsrud

I dagens blogg skal vi se litt på skadevirkningene av alkohol. Alkohol i store mengder og over lengre tid kan ha konsekvenser for både kropp, hjerne og psyke. Når man er avhengig drikker man alkohol i et større omfang enn det som er vanlig. Denne alkoholbruken har ringvirkninger for helsen, og har konsekvenser for sosiale relasjoner.

Det er mange faktorer som påvirker en eventuell utvikling av avhengighet. en vanskelig livssituasjon, rus og bruk av alkohol i hjemmet hvor man vokser opp, samt stor tilgang til alkohol, er alle faktorer som kan være med på at man utvikler alkoholavhengighet. Det er antatt at en av fem av de som utvikler en slik avhengighet har en økt risiko fra arvelige eller miljømessige faktorer.

Alkoholavhengighet kan være en kronisk tilstand, og har da en rekke punkter som kan sees som kjennetegn, blant annet:

  • den som drikker har vansker med å stoppe, og trenger gjerne å reparere dagen etter for å bli bedre
  • den som lider av alkoholisme opplever kontrolltap over forbruket av alkohol og kan være i stand til å tidfeste cirka når dette skjedde, og ønsker gjerne å ha nok alkohol tilgjengelig hjemmet. Dette kan vises ved en form for hamstring.

Råd som kan gis til en eventuell partner et blant annet å unngå bitterhetsfølelse, ikke drikke sammen med den avhengige, oppfordre til å søke hjelp, samt å ha et nettverk utenom den alkoholavhengige. Man skal heller ikke ta ansvar for den avhengighet oppførsel, eller snakke ned til partneren (nhi.no).

Det kan være et paradoks at den som er avhengig av alkohol ofte mister sin partner og sin vennekrets som en direkte konsekvens av alkoholavhengigheten. Det er ofte alkoholikeren som trenger sine venner og sin familie mest. En slik situasjon kan bli uutholdelig for både den avhengige og for nære pårørende,:på en måte mister en de er glad i. Å søke hjelp i tide er derfor av stor viktighet.

Alkohol har som kjent også en rekke fysiske konsekvenser. Alkohol påvirker hele kroppen i større eller mindre grad. Organene som står i fare for å få den hardeste medfarten er hjertet ,lever og hjerne. Fettlever og skrumplever er kanskje de mest kjente fysiske konsekvensene. Det som kanskje er mindre kjent, er at også hjertet kan vokse, noe som i verste fall kan gi hjertesvikt. hvordan kan så hjernen påvirkes? Effektene som er umiddelbart synlige kan være en type treghet i reflekser og tankegang. Nedsatt dømmekraft kan også forekomme. på lengre sikt kan psykiske tilstander utvikles… De psykiske lidelsene som kan følge av alkoholmisbruk er mange. En alvorlig psykisk konsekvens kan være alkoholisk demens. Denne demenstypen preges av en gradvis lavere omsorg for sine nærmeste og at man blir mindre nøye med seg selv. Tilstanden kan ikke stoppes, men ytterligere utvikling kan hindres. Alkoholisme kan i tillegg føre til skade på kroppens perifere nerver. Hos alkoholikeren svekkes rett og slett kroppen som helhet, og organene er de som rammes verst. Dette fører til at lavere dose alkohol trenges for et dødelig utfall. Som et paradoks har alkoholikere likevel en høyere forbrenning av alkohol.

Det er altså mange faktorer ved alkoholisme som gjør at det er viktig å søke hjelp. Å søke hjelp er viktig for at den som sliter med skadelig alkohol-forbruk, og for dennes nærmeste. Vi på Kildevangen har lang erfaring med å hjelpe alkoholikere og komme ut av sin vanskelige situasjon. Kildevangen er et behandlingssted for alkoholisme der vi ser helheten av situasjonen og mennesket.

Call Now Button