fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

12-trinnsmodellen mot et bedre liv

Hos oss på kildevangen legges det vekt på individuell behandling fremfor konfrontering i grupper eller krav om personlig utlevering. Kildevangen skal være et trygt sted der klientene skal kunne få hjelp av veiledere som har hatt alkoholproblemer selv, men som har kommet seg vekk fra problemet, og nå lever i løsningen. Mange av de som kommer til oss har erkjent at de har et alkohol og/eller pilleproblem, men er mer usikre på om det handler om alkoholisme og avhengighet, dette vil de få hjelp til å finne ut av. 

Kildevangens modell benytter erfaringsbasert samtaleterapi med løsningsfokusert tilnærming i enesamtaler og foredrag. 

Vi har stort fokus på deg som menneske, og sørger for at du blir tatt vare på i vår behandlingsmetode. 

Kildevangen gir en helhetlig behandling og benytter blant annet Anonyme Alkoholikere’s velfungerende og godt dokumenterte  12-trinnsprogram som fundament. Dette programmet blir også kalt for Minnesotamoddellen når benyttes på rehabiliteringsklinikker. (Rehab)

12-trinnsmodellen har vist seg å være svært effektiv for både alkoholavhengighet, pilleavhengighet og andre avhengigheter, samt utbrenthet.

Behandlingen foregår  i form av enesamtaler med egen veileder eller terapeut, felles veiledning og foredrag, relevante filmer og noe selvstudier. 

Klientene kan blant annet arbeide med skriftlige og muntlige oppgaver ut fra sine problemer og  terapien er basert på flere elementer av ulike metoder og teorier som er utviklet gjennom våre mange års erfaring på feltet.

12-trinnsmodellen er tuftet på åpenhet, ærlighet, takknemlighet og villighet. 

Dette er et verdibasert program for de som ønsker å ta tak i egne utfordringer for å oppnå bedre livskvalitet. 

Dette  krever en god og trygg relasjon mellom pasient og behandler for å lykkes. Vi gjør vårt ytterste for å kunne oppnå dette. 

Vi på kildevangen er  klare for å hjelpe til med skape vekst i riktig retning og gi deg en mestringsfølelse til å finne en ny vei til et bedre liv. 

 

Kildevangen

Et lite sted med et stort hjerte

Call Now Button