fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

Hos oss på Kildevangen legges det vekt på individuell behandling fremfor konfrontering i grupper eller krav om personlig utlevering.
Kildevangens modell benytter erfaringsbasert samtaleterapi med løsningfokusert tilpasning i enesamtaler og foredrag.
Kildevangen gir en helhetlig behandling og benytter blant annet et velfungerende 12-trinns-program som fundament.
Tolv-trinns-modellen har vist seg å være svært effektiv for både alkoholavhengighet, pilleavhengighet, utbrenthet og andre avhengigheter.

Når klienten har gjort seg kjent på Kildevangen vil han/hun bli skrevet inn, og i løpet av kort tid få en førstesamtale med veileder.
Denne samtalen danner grunnlaget for den individuelle tilretteleggingen av behandlingen, men det vil alltid være rom for justeringer og videre tilpasninger underveis.
Behandlingen foregår blant annet i form av enesamtaler med egen veileder eller terapeut, felles veiledning og foredrag, samt selvstudier.

Personer kan blant annet også arbeide med skriftlige og muntlige oppgaver ut fra sine problemer.
Terapien er basert på flere elementer av ulike metoder og teorier, som er utviklet gjennom våre mange års erfaring på feltet.

Ettervern er veldig viktig, og vi har også et oppfølgingsprogram med helgebasert ettervernskurs.

Kildevangen tlf. 61162800

Call Now Button