fbpx
61 16 28 00 drift@kildevangen.no

12-trinns program

12 trinnsbaserte selvhjelpsgrupper og 12-trinnsbehandling

Professor Helge Waal er blant annet mottaker av Dr. Oscar Olsen Prisen til fremme av norsk rusmiddelforskning. For dere som er interessert i å lese mer om 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper og 12-trinnsbehandling har vi her lagt ut et interessant bokkapittel som omhandler dette.

Kapittelet kan lastes ned her:

12 trinnsprogrammet av Helge Waal

Call Now Button